Show simple item record

dc.contributor.authorPieniążek-Marković, Krystyna
dc.date.accessioned2016-11-19T18:15:04Z
dc.date.available2016-11-19T18:15:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationK. Pieniążek-Marković, Chorwackie spotkania z kulturą islamu w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie. We władzy stereotypów, [w:] A. Buras-Marciniak (red.), Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 23-39.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-249-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20052
dc.descriptionPrace opublikowane w tym zbiorze są pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych zorganizowanej w Uniwersytecie Łódzkim przez Katedrę Filologii Słowiańskiej, Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w dniach 18–19.02.2016 r. Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich, udokumentowanych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznawczych obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.pl_PL
dc.description.abstractIn the article, the accounts of encounters with Islam culture contained in the travelogues of Matija Mažuranić, Ivan Kukuljević Sakcinski, Mihovil Pavlinović and Adolf Veber Tkalčević are analysed. The aforementioned authors were traveling around the Ottoman Bosnia and Turkey. In their texts, the perceiving of the Orient culture is determined by the ideological or personal motivations of the authors along with a highly emphasized belonging of Croatia to the Christian world of the West. The confrontation of the cultural self-identification with the notion of Islamic strangeness/hostility/wildness does not allow the travelers to snatch themselves from the dominion of dichotomic divisions and stereotypes as well as from the Orientalist point of view, which in extreme cases deprives Islam believers of their humanity. Inhumane or human not enough, the representative of the foreign values is regarded as a creator of the impure and dangerous reality, therefore, he needs to prevent himself from himself namely, to assimilate into (the Western) civilization.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofIslam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych;
dc.titleChorwackie spotkania z kulturą islamu w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie. We władzy stereotypówpl_PL
dc.title.alternativeCroatian Encounters with Islam Culture in the 19th Century Travelogues. Under the Dominion of Stereotypespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Krystyna Pieniążek-Marković, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number23-39pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznańpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-250-8
dc.referencesJ. Dragičević, Putopisna proza Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, [w:] Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Skacinskom, red. T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i in., Varaždin.pl_PL
dc.referencesD. Dukić, Osmanizam u hrvatskoj književnosti od 15. do sredine 19. stoljeća, [w:] Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole, red. K. Bagić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb.pl_PL
dc.referencesM. Falski, Pamięć społeczna a ideologia. Z problematyki autoidentyfikacji kultury bośniackiej, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, z. 4.pl_PL
dc.referencesA. Franić, Hrvatski putopisi romantizma, Narodni list, Zadar.pl_PL
dc.referencesB. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesI. Kukuljević Sakcinski, Putovanje po Bosni, [w:] Izabrana djela, opr. N. Batušić, Matica hrvatska, Zagreb.pl_PL
dc.referencesM. Mažuranić, Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu, učinjen 1839–1840. po Jednom Domorodcu, Tiskara Dra. Ljudevita Gaja, Zagreb.pl_PL
dc.referencesT. Paić-Vukić, E. Čaušević, „Pogled u Bosnu” Matije Mažuranicia kao povijesni izvor, „Prilozi za orijentalnu filologiju”, nr 56.pl_PL
dc.referencesM. Pavlinović, Puti, [w:] Hrvatski putopis. Od XVI. stoljeća do danas. Antologijski izbor, red. D. Horvatić, K. Krešimir, Zagreb.pl_PL
dc.referencesK. Pieniążek-Marković, Relacje ze spotkania z inną kulturą w dziennikach podróży chorwackiego romantyzmu, [w:] Spotkania międzykulturowe, t. 1: Literaturoznawstwo. Kultura, red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesK. Pieniążek-Marković, Hrvatski romantičari otkrivaju Bosnu, „Sarajevski filološki susreti”, t. II, nr 2.pl_PL
dc.referencesK. Pieniążek-Marković, Bośnia – hortus horridus. Obraz Bośni w podróżach franciszkanów Grgi Marticia i Ivana Frano Jukicia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, t. 7, nr 4 (7).pl_PL
dc.referencesM. Ruthven, Islam, przeł. K. Pachniak, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesE. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesM. Seroka, Chorwacja turecka – Turcja europejska? Bośnia w podróżopisarstwie epoki jugoslawizmu, „Pamiętnik Słowiański”, t. LXIII, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesI. Tkalac, Uspomene iz Hrvatske, Matica hrvatska, Zagreb.pl_PL
dc.referencesM. Todorova, Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesA. Veber Tkalčević, Put u Carigrad, Matica hrvatska, Zagreb.pl_PL
dc.referencesA. Veber Tkalčević, Put na Plitvice, [w:] idem, Odabrana proza, oprac. I. Pranjković, Riječ, Vinkovci.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-249-2.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record