Repozytorium UŁ - Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych

Pokaż pełny rekordTytuł: Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych
Autor: Szydło, Joanna
Streszczenie: W pracy zgłębiono informacje dotyczące kultur narodowych: polskiej i ukraińskiej. Skoncentrowano się na zagadnieniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mebli metalowych. Siedziba pierwszego z nich – Malow, zlokalizowana jest w Suwałkach, natomiast siedziba drugiego – Litpol-Ukraina znajduje się w Charkowie. Przypadek tych podmiotów jest interesujący, ponieważ w praktyce badawczej, niewiele jest analiz, które dotyczyłyby wpływu kultury narodowej „nie-zachodniej”, zwłaszcza ukraińskiej na kulturę organizacyjną. Skupiono się również na opracowaniu metody, służącej do pokazania rozbieżności w porównywanych kulturach organizacyjnych. Odrzucono fundamentalizm metodologiczny na rzecz pluralizmu. Przyjęto możliwość łączenia (integracji) paradygmatów. Główna metoda badawcza case study przeprowadzona została w oparciu o dwa paradygmaty: neopozytywistyczno-strukturalistyczno-systemowy oraz interpretatywno-symboliczny. Uznano jednak, że paradygmat neopozytywistyczno-strukturalistyczno-systemowy jest paradygmatem głównym a interpretatywno-symboliczny paradygmatem uzupełniającym. Opracowano również model do badania kultury organizacyjnej, który poddano weryfikacji.
URI: http://hdl.handle.net/11089/20043
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
doktorat Joanna Szydło.pdfBlocked 3.834MB PDF

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź