Repozytorium UŁ - Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie

Pokaż pełny rekordTytuł: Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie
Autor: Pawlak, Paweł
Streszczenie: Budżetowanie operacyjne jest narzędziem rachunkowości zarządczej powszechnie znanym i stosowanym w licznych przedsiębiorstwach na całym świecie. Publikacje na jego temat są dostępne w wielu językach. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak na liczne mankamenty stosowania tego instrumentu. Co więcej, została opracowana koncepcja zarządzania bez budżetów, którą nazwano Beyond Budgeting, stanowi ona zbiór interesujących pomysłów na usprawnianie zarządzania przedsiębiorstwem. Autor rozprawy postanowił połączyć ideę budżetowania operacyjnego oraz Beyond Budgeting i opracować hybrydowy model budżetowania operacyjnego (ułatwiający potencjalnie zarządzanie m.in. finansami wydawnictwa i osiąganie ambitnych celów finansowych), który został tak skonstruowany, by jego wdrożenie mogło pomóc w ograniczeniu mankamentów stosowania klasycznego budżetowania operacyjnego, co stanowiło cel główny pracy. Model ten został stworzony dla wydawnictw książkowych. Teza główna rozprawy została sformułowana następująco: integracja budżetowania operacyjnego z innymi wybranymi instrumentami rachunkowości zarządczej oraz zastosowanie oprogramowania komputerowego, opartego na hybrydowym modelu budżetowania, warunkują wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie wpływu na funkcjonowanie wydawnictwa niektórych wad zastosowania klasycznego budżetowania operacyjnego. W rozprawie zastosowano następujące metody badawcze: 1) studia literaturowe; 2) obserwacja uczestnicząca; 3) badanie ankietowe.
URI: http://hdl.handle.net/11089/20032
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Paweł_Pawlak_rozprawa_doktorska.pdf 3.675MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź