Repozytorium UŁ - Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik rozwoju w kontekście zintegrowanego zarządzania miastem

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik rozwoju w kontekście zintegrowanego zarządzania miastem

Pokaż pełny rekordTytuł: Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik rozwoju w kontekście zintegrowanego zarządzania miastem
Autor: Moterski, Filip
Streszczenie: Przedmiotem rozprawy jest dziedzictwo poprzemysłowe, w formie obszarów bądź obiektów, w których działalność produkcyjna ustała, a podstawową funkcją obiektu lub obszaru jest funkcja turystyczna, historyczna czy kulturowa. Celem głównym pracy jest wykazanie, że materialne dziedzictwo poprzemysłowe może być czynnikiem rozwoju gospodarczego, a szczególną rolę w wykorzystaniu dziedzictwa ma zastosowanie zintegrowanych projektów rozwojowych, które pozwalają na pokonanie barier prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
URI: http://hdl.handle.net/11089/19987
Data: 2016-05-04

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Moterski_dysertacja.pdfBlocked 3.188MB PDF Dysertacja doktorska

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź