Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-10-11T10:48:55Z
dc.date.available2016-10-11T10:48:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Rodziny i małżeństwa w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 59-82pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19863
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectmałżeństwapl_PL
dc.subjectrozwodypl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectprzemiany demograficznepl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleRodziny i małżeństwa w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number59-82pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny) [2014], Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna − NSP 2011, ZWS GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficzna-nsp-2011,30,1.htmlpl_PL
dc.referencesNowak-Sapota W. [2002], Zawieranie i rozpad związków małżeńskich a zmiany w strukturze gospodarstw domowych i rodzin, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej, Wyd. UŁ, Łódź, 30−98pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, 46 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012a], Raport z realizacji grantu Prezydenta Miasta Łodzi „Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi”, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3539pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2013], Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódź, 204 s.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Fernandez-Martinez C., Weyman T. [2013], Lodzkie Region: Demographic challenges within an ideal location, „OECD LEED Working Paper”, 56 s.; http://www.oecd.org/cfe/leed/LODZKIE%20REGION_V7.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2014], Charakterystyka związków kohabitacyjnych we współczesnej Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, 62−74, http://hdl.handle.net/11089/5390pl_PL
dc.referencesWUSwŁ (Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi) [2003], Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Gospodarstwa domowe i rodziny. Województwo łódzkie, WUS w Łodzi, Łódź, 208 s.pl_PL
dc.referencesWUSwŁ (Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi) [2014], Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie łódzkim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, WUS w Łodzi, Łódź, http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/spisy-powszechne/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-w-wojewodztwie-lodzkim-charakterystyka-demograficzna-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011,15,2.htmlpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska