Show simple item record

dc.contributor.authorPaprocki, Damian Piotr
dc.contributor.editorUrbanek, Piotr
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2016-09-27T07:38:21Z
dc.date.available2016-09-27T07:38:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationD. P. Paprocki, Badanie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach nadzoru pedagogicznego czynnikiem wpływającym na rozwój szkoły – propozycja narzędzia badawczego, [w:] Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, red. P. Urbanek, E. Walińska, ser. „Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce”, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 267–284.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-203-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19718
dc.description.abstractBadanie kompetencji pracowników w organizacjach odgrywa istotną rolę, ponieważ od kapitału ludzkiego w dużej mierze zależy sukces organizacji. Szkoła jest szczególną organizacją, ponieważ kompetencje jej pracowników w sposób pośredni przekładają się na kompetencje absolwentów. W szkole z powodzeniem można wykorzystywać coaching i controlling personalny w celu polepszenia efektywności działania. Dziś szkoły mają opracowane misje i wizje, a wspomniane narzędzia są przydatne w ich realizacji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję badania, jakie może być prowadzone w szkołach w ramach realizowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. Wyniki badania mogą być cennym źródłem informacji, które pomoże podnieść jakość kształcenia w szkołach. Wnioski z badań mogą być podstawą do dyskusji i wymiany wzajemnych doświadczeń nauczycieli. Szkoła, tak jak wszystkie organizacje działające na rynku, musi być organizacją uczącą się.pl_PL
dc.description.abstractThe study concerning the competence of all employees in companies plays a key role because the human capital helps create welfare in schools as organizations and gives potential to prosperity. The school is an exceptional organization in a sense that competence of all workers has a partial influence on graduates’ knowledge and practice. In organizations such as schools there is a tendency to use coaching and personal controlling in order to become more efficient in conducting school. Moreover, schools today have their own mission, vision and values; two introduced instruments, that is personal controlling and coaching, are useful in the execution of school mission and vision idea. In this research paper a certain examination has been introduced. It could be conducted in schools by a principal as a part of pedagogical monitoring. The results and conclusions of this study might be a significant source of information both for head teachers – managers and for teachers. The results and conclusions can lead to the improvement of the quality of education in schools. The school ought to be a learning organization and should also remain competitive in the business environment.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej”, red. P. Urbanek, E. Walińska, ser. „Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce”, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.titleBadanie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach nadzoru pedagogicznego czynnikiem wpływającym na rozwój szkoły – propozycja narzędzia badawczegopl_PL
dc.title.alternativeExamination of the competence of the faculty members as part of pedagogical monitoring factor on the development of school – proposal research toolpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Damian Piotr Paprocki, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[267]–[284]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-204-1
dc.referencesDembkowski S., Eldridge F., Hunter I. (2010), Coaching kadry kierowniczej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStarr J. (2005), Coaching. Procesy, zasady, umiejętności, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOczkowska R., Bukowska U. (2014), Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – Procesy – Metody PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson C. (2007), Coaching jako nowoczesna metoda doskonalenia kadr kierowniczych i specjalistycznych, [w:] Czekaj J. (red.) Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWhitmore J. (2011), Coaching. Trening efektywności, Gruenehr+Jahr Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKról H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-203-4.16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record