Repozytorium UŁ - Statystyki przepływu pracy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Statystyki przepływu pracy dla Replay. The Polish Journal of Game Studies 02/2015

Statystyki przepływu pracy

Krok Wykonany
1 Krok akceptuj/odrzuć 5
2 Krok akceptuj/odrzuć/edytuj 5
3 Pula kroku akceptuj/odrzuć/edytuj 5
4 Krok edytuj metadane 5