Now showing items 1-1 of 1

    • Z problemów leksykalno-składniowych w grupie z językiem niemieckim 

      Sikorski, Leon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
      W niniejszym artykule zajmuję się analizą błędów językowych cudzoziemców. Doniosłość tego typu badań lapsologicznych na świecie jest uznana już od wielu lat, śledzenie bowiem i poznanie złożonego mechanizmu przyswajania ...