Now showing items 1-1 of 1

    • Niektóre metody nauczania języka polskiego jako obcego (Próba klasyfikacji) 

      Michowicz, Janina; Strąk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
      Artykuł niniejszy jest próbą wstępnej klasyfikacji niektórych metod nauczania studentów-cudzoziemców w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, refleksją nad zagadnieniem nauczania języka polskiego jako obcego.