Now showing items 1-20 of 40

  • Advanced communication tools to cope with the increasing need for information exchange along transport chains 

   Arendt, Frank (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Logistics requirements force operators to enhance their electronic communication abilities. Status information are required to monitor and control supply chains. Operators need communication tools enabling the link ...
  • Analiza i ocena stron internetowych biur turystycznych działających na terenie Polski 

   Chmielarz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Głównym celem prezentowanego referatu jest analiza stron internetowych biur turystycznych działających w Polsce. Na początku referatu scharakteryzowano różne rodzaje narzędzi handlu elektronicznego. Następnie ukazano ...
  • System informacyjny marketingu w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej 

   Unold, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule przedstawiono tradycyjne i współczesne koncepcje marketingowego systemu informacyjnego (SIM). Ukazano podstawowe funkcje SIM i korzyści wynikające z implementacji tej klasy systemów. Wskazano na decydujące ...
  • Projekt Globalnej Izby Rozliczeniowej - WATCH 

   Durkiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Od kilku już lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego i elektronicznych systemów przetwarzania płatności na całym świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W opracowaniu ...
  • Systemy zarządzające procesem uczenia się 

   Smejda, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Treścią artykułu są najnowsze trendy w opracowywaniu międzynarodowych standardów zdalnego nauczania oraz krótki przegląd komercyjnych systemów LMS (platform do zdalnego nauczania).
  • BENE-BUS BENchmarking of E-BUSiness solutions for Western and Eastern European SMEs 

   Zuffada, Roberto; Giacomett, Fiorella; Borga, Francesca; Rudka, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   While the European Union is launching its main challenge through the next enlargement the co-operation between the EU member states and the Associated countries is becoming more and more critical. A closer collaboration ...
  • Bankowe systemy informatyczne klasy EDI/EC 

   Wodniacki, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Artykuł zawiera omówienie głównych cech wpływających na jakość informatycznego systemu bankowego. Zdaniem autora, przyszłość systemów bankowych leży w migracji w kierunku zastosowań rozwiązań klasy EDI/EC.
  • Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój internetu - wybrane problemy 

   Korzeniowski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Upowszechnienie się nowoczesnych technologii stwarza dla sektora MSP odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju i wymusza na przedsiębiorstwach zmianę strategii rozwoju. Zasadniczym celem tego artykułu jest wyznaczenie ...
  • System transportu wiadomości (MTS) w systemach obsługi wiadomości (MHS) stosowanych w EDI 

   Chęć, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   System obsługi wiadomości MHS (zgodny z zaleceniami CCITT serii X.400) jest bardzo przydatny, ze względu na jego globalny charakter, jako system komunikacyjny dla realizacji koncepcji EDI o zasięgu światowym. W referacie ...
  • Outsourcing nowoczesnym narzędziem e-gospodarki 

   Niedźwiedzińska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Głównym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia outsourcingu. We wstępnej części przed stawiono historię tej koncepcji, jej zalety i wady. Następnie opisano miejsce i rolę zastosowania outsourcingu w ...
  • Integrated systems' architectures and security instruments 

   Krupa, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Corporate portal is an important element of companies' integrated operating system architecture. The portal is required to execute its tasks in effective and safe manner. Data encoding, individual access keys, scoring ...
  • Systemy Workflow, a systemy klasy EDI 

   Michalewski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Na tle dostępnych informacji, dotyczących systemów Workflow oraz klasy EDI, przedstawiono możliwości, jakie dają te systemy. Po krótkim opisie podstaw zarówno Workflow jak też EDI przeprowadzono porównanie tych dwóch ...
  • Analiza zakresu zdalnej obsługi klientów, w ramach technik informacyjnych stosowanych w lokalnym banku 

   Drelichowski, Ludosław; Kamińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule przedstawiono rozwiązania umożliwiające zdalną obsługę klienta z zastosowaniem elek tronicznej wymiany danych stosowanej w bankowości polskiej. Opisane zostały za równo systemy rozliczeń międzybankowych jak ...
  • WEB-Enabled Solution For Supporting Small Hauliers Collaboration 

   Gollini, Fabio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Small hauliers enterprises are ever more requested to work with very fragmented freights that have to be delivered in a continuously decreasing time. Besides, their monitoring capabilities are not compliant with the ...
  • Wpływ integracji systemów informatycznych na jakość prowadzonego biznesu 

   Sadowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Wraz z rozwojem technologii informatycznych i postępującym poziomem informatyzacji przedsiębiorstw zaczęto dostrzegać konieczność współdzielenia danych i funkcji poprzez różne systemy informatyczne. Początkowo systemy ...
  • Słowo wstępne 

   Niedźwiedziński, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  • UN-EDIFACT or XML: A Critical eCommerce Decision 

   Cameron, Julie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Questions are being raised about whether U N-EDIFACT or XML messaging should be adopted for eCommerce. The case study method is used to describe and directly compare experience implementing messaging in two industry ...
  • Techniki informacyjne i proces globalizacji a suwerenność państwa 

   Goliński, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Artykuł przedstawia wybrane aspekty procesów globalizacyjnych charakteryzujących współczesną gospodarką światową oraz związki łączące te procesy z rozwojem technologii informacyjnych. Na tym tle analizowane są skutki ...
  • An ideal model of data interchange based on a real mode 

   Alcala Navarro, Xavier; Fernandez Fraga, Ana Isabel; Rio Rodriguez, Andres del; Obenza Fernandez, Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   There are industrial sectors that have been working with traditional EDI systems during the last decades. One of these is car manufacturing. The traditional EDI legacy systems mainly link hub companies and first tier ...
  • The Coming Digitization of Research, Production. Commerce anil Hanking Sectors. Management. System's and Technological Considerations 

   Straszak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   It is now clear that the Polish Research, Production and commerce Sectors are in greater trouble than was generally realized when the current Polish economical, political and social transition started in 1989. The ...