Show simple item record

dc.contributor.authorDoroba, Sylwia
dc.contributor.authorPłatek, Kamil
dc.contributor.editorŚnieżek, Ewa
dc.contributor.editorCzechowski, Filip
dc.contributor.editorDoroba, Sylwia
dc.date.accessioned2016-07-19T08:46:50Z
dc.date.available2016-07-19T08:46:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationS. Doroba, K. Płatek, Międzynarodowe i amerykańskie regulacje sprawozdawczości finansowej na przykładzie firm z branży energetycznej i paliwowej, [w:] Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sigma maraton”, red. E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba, ser. „Zarządzanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 218–230.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-119-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18801
dc.descriptionSprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce. Uważa się, że nie jest ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Decyzje o lokowaniu kapitału wymagają obecnie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganych prawem, o znacząco rozszerzonym zakresie, pozwalających na przewidywanie sytuacji finansowej i wyników jednostki w przyszłości. W erze społeczeństwa informacyjnego raport finansowy jednostki gospodarczej stopniowo ewoluuje w kierunku raportowania biznesowego. Inwestorzy potrzebują danych o znacznie większej przejrzystości, zrozumiałych i często wspomaganych informacjami opisowymi. Prezentowana publikacja stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem, kształtem, kierunkami rozwoju oraz perspektywami współczesnej rachunkowości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Sigma maraton»”, red. E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba, ser. „Zarządzanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesZarządzanie;
dc.titleMiędzynarodowe i amerykańskie regulacje sprawozdawczości finansowej na przykładzie firm z branży energetycznej i paliwowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sylwia Doroba, Kamil Płatek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number218–230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA z Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-120-4
dc.referencesJaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczośći Finansowej kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR): nowe regulacje, SKwP, Warszawa, 2006.pl_PL
dc.referencesMittelman J., Globalization: Critical Reflections, Lynne Rienner, Boulder 1996, za: Stalmach R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesStalmach R, Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Sprawozdawczość przepływów pieniężnych krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-119-8.20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record