Show simple item record

dc.contributor.authorMarszk, Adam
dc.date.accessioned2016-07-15T11:46:19Z
dc.date.available2016-07-15T11:46:19Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18790
dc.description.abstractExchange Traded Products (ETPs) are one of the most recent and most rapidly developing financial products. As their assets grow they have an increasing impact on financial systems in many countries, including the USA, UK or Japan. Development of ETPs is linked with many opportunities and threats for the local financial systems. Their correct assessment is becoming more difficult due to the growing complexity of the available products, thus posing problems not only for the participants of the financial markets (including buyers and sellers of ETPs as well as intermediaries) but also for the supervising authorities. The main ETP development trends (e.g. size of the global assets under management) are outlined in this article. Structural changes are discussed in the context of their impact on both local and global financial systems. One of the key topics is the consequences of the changing landscape of the most popular type of ETP – Exchange Traded Funds (ETFs). Simple and safe physical ETFs are being replaced by complicated synthetic ETFs, significantly increasing possible risks for the holders of such products, for other entities involved in their creation and distribution, and, consequently, for the whole financial system. The last part of the article is devoted to the Polish perspective on this topic. It may be argued that in Poland the role of ETPs (even ETFs) is still marginal. ETPs can influence the Polish financial system, however, through a number of links between Polish and foreign financial institutions and markets. As a result, fast transmission of the future shocks caused by such products is increasingly more probable.pl_PL
dc.description.abstractExchange Traded Products (ETPs) są jednymi z najnowszych i najszybciej rozwijających się produktów finansowych. Wraz ze wzrostem wartości aktywów rośnie także ich wpływ na systemy finansowe wielu krajów, m.in. USA, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Rozwój ETPs niesie ze sobą wiele szans i zagrożeń dla lokalnych systemów finansowych. Prawidłowa ocena tego oddziaływania staje się coraz trudniejsza z powodu coraz większego stopnia skomplikowania dostępnych produktów. Przekłada się to na problemy nie tylko uczestników rynków finansowych (w tym nabywców i sprzedawców ETPs oraz pośredniczących w transakcjach), ale również instytucji nadzorczych. W artykule zostały omówione główne trendy na rynkach ETPs. Prezentowane zmiany przedstawiono w kontekście ich wpływu na systemy finansowe w skali lokalnej i globalnej. Jednym z głównych omówionych zagadnień są konsekwencje zmian w ofercie najpopularniejszych ETPs, tj. Exchange Traded Funds (ETFs). Proste i bezpieczne fizyczne ETFs są obecnie wypierane przez znacznie bardziej skomplikowane produkty syntetyczne, co znacząco zwiększa poziom zagrożenia dla posiadaczy tego typu produktów, innych podmiotów zaangażowanych w ich tworzenie i dystrybucję, a w konsekwencji dla całego systemu finansowego. Ostatnia część została poświęcona omówieniu problemu w odniesieniu do polskiego systemu finansowego. Choć rola ETPs (nawet ETFs) jest w Polsce niewielka, to mogą one oddziaływać na polski system finansowy przez szereg powiązań pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami finansowymi i rynkami. Oznacza to zagrożenie przeniesienia do Polski potencjalnych przyszłych szoków wywołanych tymi produktami.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2015/19/D/HS4/00399 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki / This article is a result of scientific project no. 2015/19/D/HS4/00399 financed by the National Science Centre of Polandpl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniversity of Lodzpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;14
dc.subjectExchange Traded Fundspl_PL
dc.subjectfinancial innovationspl_PL
dc.subjectfinancial stabilitypl_PL
dc.subjectinnowacje finansowepl_PL
dc.subjectstabilność finansowapl_PL
dc.subjectfundusze inwestycyjnepl_PL
dc.titleImpact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial Systempl_PL
dc.title.alternativeWpływ innowacyjnych produktów finansowych na systemy finansowe: przykład Exchange Traded Funds (perspektywa globalna i polska)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number114-132pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationGdańsk University of Technologypl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAgapova A. (2011), Conventional mutual index funds versus exchange-traded funds, Journal of Financial Markets, 14(2).pl_PL
dc.referencesAggarwal R., Schofield L. (2014), The Growth of Global ETFs and Regulatory Challenges [in]: Kose J., Makhija A.K., Ferris S.P. (eds.), Advances in Financial Economics, Emerald Group Publishing Limited.pl_PL
dc.referencesBlack Rock (2012), ETP Landscape – Global Handbook 2012.pl_PL
dc.referencesChodnicka P., Jaworski P. (2012), Śledząc parkiet – analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, Problemy Zarządzania, 39(4).pl_PL
dc.referencesDeutsche Bank (2014), ETF Annual Review & Outlook 2014.pl_PL
dc.referencesDeutsche Bank (2015), ETF Annual Review & Outlook 2015.pl_PL
dc.referencesDeville L. (2008), Exchange Traded Funds: History, Trading and Research [in:] DoumposM., Pardalos P., Zopounidis C. (eds.), Handbook of Financial Engineering, Springer US.pl_PL
dc.referencesDiaz-Rainey I., Ibikunle G. (2012), A Taxonomy of the ‘Dark Side’ of Financial Innovation: The Cases of High Frequency Trading and Exchange Traded Funds, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 16(1).pl_PL
dc.referencesDickson J., Mance L., Rowley Jr. J. (2013), Understanding synthetic ETFs. Vanguard Research, June 2013.pl_PL
dc.referencesETFGI (2014), ETFs Revisited.pl_PL
dc.referencesETFGI (2015), ETFGI Monthly Newsletter May 2015.pl_PL
dc.referencesEuropean Securities and Markets Authority (2012), Guidelines for competent authorities and UCITS management companies: Guidelines on ETFs and other UCITS issues.pl_PL
dc.referencesFinancial Stability Board (2011), Potential financial stability issues arising from recent trends in Exchange-Traded Funds (ETFs).pl_PL
dc.referencesFoucher I., Gray K. (2014), Exchange-Traded Funds: Evolution of Benefits, Vulnerabilities and Risks, Bank of Canada Financial System Review, December 2014.pl_PL
dc.referencesHurlin C., Iseli G., Perignon C., Yeung S. (2014), The Collateral Risk of ETFs, Université de Genève Working Paper Series.pl_PL
dc.referencesInternational Organization of Securities Commissions (2013), Principles for the Regulation of Exchange Traded Funds.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund (2011), Global Financial Stability Report: Durable Financial Stability. Getting There from Here, World Economic and Financial Surveys.pl_PL
dc.referencesInvestment Company Institute (2015), Investment Company Fact Book 2015, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesKosev M., Williams T. (2011), Exchange-traded Funds, Reserve Bank of Australia Bulletin, March Quarter.pl_PL
dc.referencesLechman E., Marszk A. (2015), ICT technologies and financial innovations: the case of Exchange Traded Funds in Brazil, Japan, Mexico, South Korea and the United States, Technological Forecasting and Social Change, 99.pl_PL
dc.referencesMarszk A. (2014), Exchange Traded Funds (ETFs) on emerging markets [in:] BuszkoM., Huterska A., Piotrowski D. (Eds.), Perspective: Challenges of modern finance and banking, Nicolaus Copernicus University in Toruń Publishing, Toruń.pl_PL
dc.referencesMitrenga D. (2014), Oszacowanie błędu naśladowania przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 177.pl_PL
dc.referencesMiziołek T. (2013), Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNaumenko K., Chystiakova O. (2015), An Empirical Study on the Differences between Synthetic and Physical ETFs, International Journal of Economics and Finance, 7(3).pl_PL
dc.referencesNawrot W. (2007), Exchange-Traded Funds: Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, Cedewu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRamaswamy S. (2011), Market structures and systematic risks of exchange-traded funds, BIS Working Papers No. 343, Basel.pl_PL
dc.referencesRubino J. (2011), Emerging Threat Funds?, CFA Magazine, 22(5).pl_PL
dc.referencesWarsaw Stock Exchange (2015), WSE Fact Book 2014.pl_PL
dc.referencesWorld Federation of Exchanges (2015), WFE Database.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.14.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record