Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.date.accessioned2016-07-11T11:47:33Z
dc.date.available2016-07-11T11:47:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18748
dc.description.abstractPrezentowany artykuł koncentruje się na zbadaniu dostępności mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych. Polem podstawowym badania jest gmina. Do analizy włączono wszystkie gminy województwa łódzkiego oraz jednostki położone poza nim, z których dojazd do sklepu w województwie łódzkim nie trwa dłużej niż 60 minut. Tę samą zasadę przyjęto w odniesieniu do sklepów – włączono wszystkie obiekty w województwie łódzkim, ale również te rozmieszczone w regionach ościennych, do których mieszkańcy łódzkiego nie podróżują dłużej niż godzinę. Ma to za zadanie urealnić wyniki badań. Źródłem danych dla liczby ludności był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast baza danych dotycząca sklepów została pozyskana z zasobów OpenStreetMap. Dla osiągnięcia założonego celu poznawczego badania posłużono się dwiema metodami badawczymi w postaci modelu Huffa oraz wzmocnionej dwuetapowej metody określania obszarów rynkowych. Pozwoliło to na osiągnięcie celu metodologicznego – analizy porównawczej podejść badawczych.pl_PL
dc.description.abstractThe article is focused on examining the availability of inhabitants of the Łódź region to the shopping malls. Field of basic research is the municipality. The analysis included all the municipalities of the Łódź region and the municipalities located beyond, if the customer access to a shop in the Łódź region takes no more than 60 minutes. The same principle was adopted in relation to the shops. The study included all the objects in the Łódź region, and these shops arranged in neighboring regions, to which the inhabitants of the Łódź region are traveling less than an hour. This is to make real results. The data source for the population was the Local Data Bank Central Statistical Office while the database of stores was extracted from the OpenStreetMap resources. The author used the two testing methods to achieve this objective of the survey – Huff’s model and enhanced two-step floating catchment area method.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;23
dc.subjectdostępnośćpl_PL
dc.subjectsklep wielkopowierzchniowypl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectmodel Huffapl_PL
dc.subjectwzmocniona dwuetapowa metoda określenia obszarów rynkowychpl_PL
dc.subjectaccessibilitypl_PL
dc.subjectshopping mallpl_PL
dc.subjectŁódź regionpl_PL
dc.subjectHuff’s modelpl_PL
dc.subjectenhanced two-step floating catchment areapl_PL
dc.titleDostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowychpl_PL
dc.title.alternativeInhabitants of the Łódź region accessibility to shopping mallspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Szymon Wiśniewski, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number25–38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBieleninik E., Mikuś J., 2005, Prognoza warunkowa zasięgu handlowego rynku, „Badania Operacyjne i Decyzje”, 1, s. 5–24.pl_PL
dc.referencesColeman D.J., Georgiadou Y., Labonte J., 2009, Volunteered Geographic Information: The nature and motivation of producers, „International Journal of Spatial Data Infrastructures Researchˮ, 4(1), s. 332–358.pl_PL
dc.referencesDavies R.L., 1977, Marketing Geography, Methuen & Co. Ltd., London.pl_PL
dc.referencesDrewiński M., 1992, Geografia handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDrop P., Gajewski P., Mackiewicz M., 2013, Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oekonomicaˮ, 14, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFotheringham A.S., O’Kelly M.E., 1989, Spatial Interaction Models: Formulations and Applications, Springer, pp. 224.pl_PL
dc.referencesGeronimus A., Bound J,. Neidert L., 1996, On the validity of using census geocode characteristics to proxy individual socioeconomic characteristics, „Journal of the American Statistical Associationˮ, 91(434), s. 529–537.pl_PL
dc.referencesGething P.W., Johnson F.A., Frempong-Ainguah F., Nyarko P., Baschieri A., Aboagye P., Falkingham J., Matthews Z., Atkinson P.M., 2012, Geographical access to care at birth in Ghana: a barrier to safe motherhood, BMC Public Health 2012, 12:991.pl_PL
dc.referencesGoodchild M.F., 2007, Citizens as voluntary sensors: spatial data infrastructure in the world of Web 2.0, „International Journal of Spatial Data Infrastructures Researchˮ, 2, s. 24–32.pl_PL
dc.referencesHaklay M., 2010, How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and ordnance survey datasets, „Environment and Planning Bˮ, 37, s. 682–703.pl_PL
dc.referencesHaklay M., Weber P., 2008, OpenStreetMap: User-generated street maps, „IEEE Pervasive Computingˮ, 7(4), s. 12–18.pl_PL
dc.referencesHuff D.L., 1963, A Probability Analysis of Shopping Centre Trade Areas, „Land Economicsˮ, 53, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesIsard W., 1954, Location Theory and Trade Theory: Short-Run Analysis, „Quarterly Journal of Economicsˮ, 68(1), s. 305–322.pl_PL
dc.referencesLuo W., Qi Y., 2009, An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians, „Health and Place”, 15, pp. 1100–1107.pl_PL
dc.referencesMynarski S., 2001, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesNeis P., Zielstra D., Zipf A., 2012, The street network evolution of crowdsourced maps: OpenStreetMap in Germany 2007–2011, „Future Internetˮ, 4(1), s. 1–21.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, 233, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchuurman N., Bérubé M., Crooks V.A., 2010, Measuring potential spatial access to primary health care physicians using a modified gravity model, „Canadian Geographer/Le Géographe Canadienˮ, 54 s. 29–45.pl_PL
dc.referencesTaylor Z., 1997, Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej, „Przegląd Geograficznyˮ, 69(3–4), s. 261–283.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.23.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record