Now showing items 1-1 of 1

    • Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic 

      Twardzik, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Galerie handlowe stały się w Polsce nieodłącznym elementem struktury współczesnych miast dużych oraz średniej wielkości. W Katowicach funkcjonują dwa obiekty w dzielnicy śródmiejskiej i oddziałują pod wieloma względami ...