Now showing items 1-1 of 1

    • Zachowania przestrzenne klientów centrów handlowych – przykład Łodzi 

      Rochmińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce w latach 90. XX wieku wpłynęły na funkcjonowanie handlu w Polsce. Na rynku polskim pojawiły się nowe rodzaje placówek handlowych, w tym centra handlowe, wpływając tym samym na ...