Now showing items 1-1 of 1

    • Zachowania przestrzenne w lokalizacji współczesnych rezydencji w Łodzi 

      Groeger, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      W opracowaniu przedstawiono nowe zachowania przestrzenne najzamożniejszych łodzian, ujawniane w lokalizacji współczesnej zabudowy rezydencjonalnej w Łodzi. Wskazano charakterystyczne cechy lokalizacji rezydencji w obszarze ...