Show simple item record

dc.contributor.authorArendt, Łukasz
dc.contributor.editorArendt, Łukasz
dc.contributor.editorKryńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2016-07-07T12:43:08Z
dc.date.available2016-07-07T12:43:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŁ. Arendt, Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, ser. „Ekonomia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 59–68.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-965-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18683
dc.descriptionTechnologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, a także dobrobytu. Wraz z rozwojem i rosnącym wykorzystaniem tych technologii coraz bardziej istotnym zagadnieniem staje się to, na ile wspierają one wzrost gospodarczy i poprawiają efektywność gospodarowania. Ta problematyka była przedmiotem badań w projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro i mikroekonomiczna”, który został zrealizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2015 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Monografia przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz. Opisuje zależności pomiędzy technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi a produktywnością w kontekście paradoksu Solowa. Identyfikuje czynniki komplementarne wobec TIK, które warunkują produktywne wdrożenie i wykorzystanie tych technologii – w skali makroekonomicznej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w skali mikroekonomicznej dla Polski. W ramach badań dowiedziono, że technologie informacyjne i komunikacyjne podnoszą wydajność pracy pod warunkiem powiązania ich z czynnikami komplementarnymi – kapitałem ludzkim, zmianą organizacyjną, innowacyjnością. W rezultacie położenie większego nacisku na wdrażanie czynników komplementarnych wobec TIK w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej powinno skutkować poprawą wydajności pracy, nawet jeśli wzrost nakładów na inwestycje w te technologie w najbliższych latach nie będzie tak dynamiczny jak w przeszłości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została przygotowana w ramach projektu „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza mikro i makroekonomiczna”, realizowanego w latach 2014–2015. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00661 i zrealizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, ser. „Ekonomia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titleRozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Łukasz Arendt, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[59]–68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Polityki Ekonomicznej, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-966-7
dc.identifier.doi10.18778/7969-965-0.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record