Show simple item record

dc.contributor.authorKalinowski, Jacek
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-06-28T17:10:31Z
dc.date.available2016-06-28T17:10:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJ. Kalinowski, Zmiany do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” jako jedna z odpowiedzi regulacji rachunkowości na kryzys gospodarczy, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 99–119.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-387-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18559
dc.description.abstractDynamiczny rozwój gospodarki w Polsce i na świecie, globalizacja rynku oraz narastająca konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowych metod i technik zarządzania. Okres ostatniego kryzysu gospodarczego, którego początek datowany jest na rok 2007 i który ze względu na globalizację dotknął cały świat, w tym również Polskę, zmusił do rewizji wielu dotychczasowych poglądów ekonomicznych. Również w dziedzinie rachunkowości nastąpił proces dostosowania technik, narzędzi oraz regulacji do zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z przykładów tego typu działania jest inicjatywa polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, dotycząca aktualizacji treści Krajowych Standardów Rachunkowości. Zadaniem tego procesu jest stworzenie jak najlepszych podstaw do sporządzania rzetelnych sprawozdań finansowych, które są swego rodzaju językiem biznesu, mówiącym o sytuacji finansowej i majątkowej jednostek gospodarczych. Bez wysokiej jakości tych informacji niemożliwe jest przezwyciężenie kryzysu i osiągnięcie stabilnego wzrostu zarówno w gospodarce polskiej, jak i światowej. Celem rozdziału jest objaśnienie zakresu pierwszej z aktualizacji Krajowych Standardów Rachunkowości dotyczącej KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.subjectKrajowe Standardy Rachunkowościpl_PL
dc.subjectregulacje rachunkowościpl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.titleZmiany do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” jako jedna z odpowiedzi regulacji rachunkowości na kryzys gospodarczypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number[99]–119pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrame D. J. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIFRIC, Interpretation 15, Agreements for the Construction of Real Estate, www.iasb.org.pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2004), Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 18 (74), Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalinowski J. (2006a), Krajowy Standard Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane” – projekt, „Rachunkowość”, kwiecień.pl_PL
dc.referencesKalinowski J. (2006b), Wycena i prezentacja wyniku niezakończonych usług budowlanych w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. II, Analiza standardów rachunkowości, red. Z. Messner, Katowice.pl_PL
dc.referencesKalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Analizy – komentarze – przychody, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalinowski J. (2010), Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, „Dziennik Urzędowy Ministra Finansów” 2006, nr 13, poz. 93.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2004), t. I i II, IASCF.pl_PL
dc.referencesSiegel J. G., Levine M., Qurershi A., Shim J. K. (2001), GAAP 2001. Handbook of Policies and Procedures, Prentice Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2004a), Wpływ globalizacji na integrację systemu rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2004b), Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 18 (74), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty – planowanie – kontrola, red. I. Sobańska, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record