Show simple item record

dc.contributor.authorSzkudlarek, Beata
dc.contributor.authorZarzycka, Ewelina
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorTurzyński, Mikołaj
dc.date.accessioned2016-06-28T11:59:19Z
dc.date.available2016-06-28T11:59:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationB. Szkudlarek, E. Zarzycka, Możliwości zastosowania niemieckich rozwiązań praktycznych systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach z innych krajów, [w:] Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, red. I. Sobańska, M. Turzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 149–164.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-552-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18530
dc.description.abstractCelem rozdziału jest prezentacja systemów rachunku kosztów stosowanych przez niemieckie przedsiębiorstwa, w szczególności zaś koncepcji rachunku planowanych kosztów krańcowych i rachunku kosztów zasobów oraz próba odpowiedzi na pytanie, co sprawia, iż są one tak użyteczne dla menedżerów. Autorki podkreślają zalety omawianych systemów rachunków kosztów oraz prezentują trudności, jakie wiążą się z ich wdrożeniem. W artykule także rozważa się możliwości przeniesienia doświadczeń menedżerów niemieckich w zakresie systemów rachunków kosztów do przedsiębiorstw w USA i Europie Zachodniej.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this chapter is to present the German cost accounting techniques, mainly GPK and RCA. The authors are also giving the profound outlines of the advantages and disadvantage of the above mentioned costing methods. Moreover the chapter aims to answer the question why German managers find their costing techniques so beneficial. Finally, the authors discuss the possibility of implementing GPK and RCA in the companies from other countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu”, red. I. Sobańska, M. Turzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.subjectrachunek kosztówpl_PL
dc.subjectsystemy rachunku kosztówpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectroboczogodzinypl_PL
dc.subjectniemieckie przedsiębiorstwapl_PL
dc.titleMożliwości zastosowania niemieckich rozwiązań praktycznych systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach z innych krajówpl_PL
dc.title.alternativeImplementation of German cost accounting techniques in the companies from other countriespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number[149]–164pl_PL
dc.referencesCheney G. (2005), German Cost Accounting: Will It Work in America?, ,,Accounting Today”, 16 May – 5 June.pl_PL
dc.referencesFriedl G., Hammer C., Pedell B., Küpper H. U. (2009), How do German Companies Run Their Cost Accounting Systems, ,,Management Accounting Quarterly”, vol. 10, no. 2.pl_PL
dc.referencesGarg A., Gosh D., Hudick J., Nowacki Ch. (2003), Roles and Practices in Management Accounting Today: Results from the 2003 IMA-E&Y Survey, ,,Strategic Finance”, July.pl_PL
dc.referencesKaplan R. S., Cooper R. (1998), Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press.pl_PL
dc.referencesKrumwiede K. R. (2005), Rewards and Realities of German Cost Accounting, ,,Strategic Finance”, April.pl_PL
dc.referencesKrumwiede K. R., Suessmair A. (2007a), Getting Down to Specifics on RCA, ,,Strategic Finance”, June.pl_PL
dc.referencesKrumwiede K. R., Suessmair A. (2007b), Comparing U.S. and German Cost Accounting Methods, ,,Management Accounting Quarterly”, vol. 8, no. 3.pl_PL
dc.referencesKrumwiede K. R., Suessmair A. (2008), A Closer Look at German Cost Accounting Methods, ,,Management Accounting Quarterly”, vol. 10, no. 1.pl_PL
dc.referencesMackie B. (2006), Merging GPK and ABC on the Road to RCA, ,,Strategic Finance”, November.pl_PL
dc.referencesMuller H. (1996), Prozesskonforme Grenzplankostenrechnung, Gabler, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesSharman P. A. (2003), Bringing on German Cost Accounting, ,,Strategic Finance”, December.pl_PL
dc.referencesSharman P. A., Vikas K. (2004), Lessons from German Cost Accounting, ,,Strategic Finance”, December.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Rafib, Łódź.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2002), Nowe technologie i ich wpływ na strukturę kosztów i przychodów współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Rozwój gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku – wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 159.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2010), Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 56 (112).pl_PL
dc.referencesSmith C. A. (2005), Going for GPK: Stihl Moves Toward This Costing System in the United States, ,,Strategic Finance”, April.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 5 (61).pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWebber S., Clinton D. B. (2004), Resource Consumption Accounting Applied: The Clopay Case, ,,Management Accounting Quarterly”, Fall, vol. 6, no. 1.pl_PL
dc.referencesWhite L. (2009), Resource Consumption Accounting (RCA): Manager-Focused Management Accounting, ,,Wiley Periodicals”, www.interscience.wiley.com, DOI 10.1002/jcaf.20501.pl_PL
dc.referencesVan der Merwe A., Keys D. E. (2001a), RCA Case 1: Excess and Idle Capacity, ,,Journal of Cost Management”, July/August.pl_PL
dc.referencesVan der Merwe A., Keys D. E. (2001b), RCA Case 2: Resource Interrelationships, ,,Journal of Cost Management”, September/October.pl_PL
dc.referencesVan der Merwe A., Keys D. E. (2001c), RCA Case 3: Decision Support, ,,Journal of Cost Management”, November/December.pl_PL
dc.referencesVan der Merwe A., Keys D. E. (2002), The Case for Resource Consumption Accounting, ,,Strategic Finance”, April.pl_PL
dc.referencesVon Zimmerman P., Sedgley D. (2010), GPK: Cracks in the Silver Bullet?, ,,Journal of Cost Management”, July/August.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record