Show simple item record

dc.contributor.authorPabjan, Barbara
dc.date.accessioned2016-06-23T11:35:13Z
dc.date.available2016-06-23T11:35:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18509
dc.descriptionBadania przeprowadzono w latach 2012−2014, na próbie mieszkańców Wrocławia oraz na próbie elit, studentów i uczniów szkół średnich, klas maturalnych. Badania prowadzono w zespole osób: P. Czajkowski, S. Kłopot, B. Pabjan, M. Zuber.pl_PL
dc.description.abstractBadania pamięci zbiorowej są wielodyscyplinarne, w badaniach społecznych pamięci dominuje podejście jakościowe. Inną cechą tego nurtu badań jest przewaga refleksji teoretycznej nad metodologiczną. Artykuł jest próbą wypełnienia tej luki − analizuje możliwości i ograniczenia badań pamięci zbiorowej i specyfikę badania pamięci zbiorowej mieszkańców miasta. Dyskutowane są wybrane przykłady (z badań własnych) ilustrujące takie kwestie, jak: funkcje pomiaru ilościowego w badaniu pamięci zbiorowej, zastosowanie fotografii w analizie odbioru przestrzeni miejskiej, badanie zbiorowej recepcji przeszłości miasta i wykorzystanie eksperymentu naturalnego do badań.pl_PL
dc.description.abstractThe research on collective memory has few important charactersitics: it is regarded as an mulitdisciplinary field, it is dominated by the qualitative approach, there is relatively well developed theoretical analysis but less methodological reflections. The paper attempts to fill this gap by analysing the selected issues of quantitative research on collective memory and the specificity of researching the collective memory of local city community. The paper discusses the selected examples (from author’s research) illustrating such issues as the effects of quantitative measurement to understand how the collective memory is formed, the use of photographs to examine the reception of the urban space, the study of reception of the city history and the application of the natural experiment to survey techniques.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego “The Memory of vanished populations” sfinansowanego przez The Swedish Bank Tercennary Foundation i prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem w Lund.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;54
dc.subjectpamięć zbiorowapl_PL
dc.subjectpamięć zbiorowościpl_PL
dc.subjectpamięć zbiorowa miastapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectbadania pamięci zbiorowejpl_PL
dc.subjectcollective memorypl_PL
dc.subjectcity’s collective memorypl_PL
dc.subjecturban spacepl_PL
dc.subjectquantitative researchpl_PL
dc.titlePamięć zbiorowa mieszkańców miasta. Studium o badaniach pamięci zbiorowejpl_PL
dc.title.alternativeCollective memory of city inhabitants. The study of collective memory researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Barbara Pabjan, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[17]-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAlmond G., Verba S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston.pl_PL
dc.referencesConnerton P. (1989), How Societies Remember (Themes in the Social Sciences), Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesCorning A., Schuman H. (2015), Generations and Collective Memory, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesCzajkowski P., Pabjan B. (2013), Pamięć zbiorowa mieszkańców Wrocławia a stosunek do niemieckiego dziedzictwa miasta, [w:] J. Juchnowski, R. Wiszniowski (red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 739−761.pl_PL
dc.referencesDurkheim E. (2010), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesErll A., Nunning A. (2004), Medien des Kollektiven Gedachtnisses: Historizitat, Konstruktivitat, Kulturspezifitat, Walter de Gruyter.pl_PL
dc.referencesErll A., Rigney A. (2009), Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, Walter de Gruyter.pl_PL
dc.referencesFleck L. (1986), Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie.pl_PL
dc.referencesFokasz Nikosz, Kopper Ákos, The Media and Collective Memory Places and Milieus of Remembering, http://www.lse.ac.uk/media@lse/events/MeCCSA/.pl_PL
dc.referencesFranas A. (2013), Gender po wrocławsku, czyli jak trudno nam się pogodzić, że Breslau nie istnieje od prawie 70 lat, „Gazeta Wrocławska”, 06.12.pl_PL
dc.referencesGedi N., Elam Y. (1996), Collective Memory − What Is It?, “History and Memory”, Vol. 8, No. 1 (Spring−Summer), s. 30−50.pl_PL
dc.referencesGriffin L. J. (2004), “Generations and Collective Memory” Revisited: Race, Region, and Memory of Civil Rights, “American Sociological Review”, Vol. 69, No. 4, s. 544−557.pl_PL
dc.referencesHalbwachs M. (2008), Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHirst W., Manier D. (2008), Towards a Psychology of Collective Memory, “Memory”, Vol. 16, s. 183−200.pl_PL
dc.referencesKansteiner W. (2002), Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies, “History and Theory”, Vol. 41, s. 179−197.pl_PL
dc.referencesKeightley E., Pickering M. (2015), Photography, Music and Memory. Pieces of the Past in Everyday Life, Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesLarson J. A., Lizardo O. (w druku), Generations, Identities, and the Collective Memory of Che Guevara, http://www.u.arizona.edu/~jlarson/Papers/Guevara.pdf/.pl_PL
dc.referencesLewicka M. (2008), Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotte city past, “Journal of Environmental Psychology“, Vol. 28, s. 209–231.pl_PL
dc.referencesMaciejewska B. (2012), Bender zbudował wielki Wrocław. Nie chcą go upamiętnić, „Gazeta Wyborcza”, 08.05.pl_PL
dc.referencesMannheim (1952), Essays in the Sociology of Knowledge, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesMarks K. (2012), Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, http://maopd.wordpress.com/.pl_PL
dc.referencesMeyers O., Neiger M., Zandberg E., Hoskins A., Sutton J. (eds). (2011), On Media Memory. Collective Memory in a New Media Age, Palgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesMiddleton D., Edwards D. (eds.) (1990), Collective Remembering, Sage, London.pl_PL
dc.referencesNora P. (1989), Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, „Representations”, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, s. 7−24.pl_PL
dc.referencesOlick J. (2007), Collective Memory and Non-public Opinion: A Historical Note on a Methodological Controversy About a Political Problem, “Interaction”, Vol. 30, Issue 1, s. 41–55.pl_PL
dc.referencesOlick J. K. (1999), Collective Memory: The Two Cultures, “Sociological Theory”, Vol. 17, s. 333−348.pl_PL
dc.referencesOlick J., Vinitzky-Seroussi V., Levy D. (2011), The Collective Memory Reader, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPickering M., Keightley E. (eds.) (2013), Reserach Methods for Memory Studies, Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesRadston S. (2000), Memory and Methodology, Berg, New York.pl_PL
dc.referencesRossington M., Whitehead A. (2007), Theories of Memory, Indiana University Press.pl_PL
dc.referencesSchuman H., Belli R. F., Bischoping K. (1997), The Generational Basis of Historical Knowledge, [w:] Pennebaker J. W., Paez D., Rime B. (eds.), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives, Erlbaum Associated.pl_PL
dc.referencesSchuman H., Rieger Ch. (1992), Historical Analogies, Generational Effects and Attitudes Toward War, “American Sociological Review”, No. 57, s. 315−326.pl_PL
dc.referencesSchuman H., Scott J. (1989), Generations and Collective Memories, “American Sociological Review”, Vol. 54, No. 3, s. 359−381.pl_PL
dc.referencesSchwartz B. (1982), The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory, “Social Forces”, Vol. 61, No. 2.pl_PL
dc.referencesSchwartz B. (1991), Iconography and Collective Memory: Lincoln’s Image in the American Mind, “The Sociological Quarterly”, Vol. 32, No. 3, s. 301−319.pl_PL
dc.referencesSzacka B. (2006), Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWertsch J. V., Roediger H. L. (2008), Collective memory: Conceptual foundations and theoretical approaches, “Memory”, Vol. 16, No. 3, s. 318−326.pl_PL
dc.referencesZerubavel Y. (1997), Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, University of Chicago Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbpabjan@uni.wroc.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.54.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record