Now showing items 1-1 of 1

    • Badanie miasta − stare i nowe pytania 

      Jałowiecki, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Artykuł przedstawia, z perspektywy socjologa, niektóre metodologiczne problemy badania miasta. Autorzy zajmujący się tą problematyką poruszają się między próbami tworzenia teorii funkcjonowania miast i modelowania ich ...