Now showing items 1-1 of 1

    • Społeczne konsekwencje rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza 

      Olejniczak, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Referat dotyczy Nadodrza, jednego ze śródmiejskich osiedli Wrocławia, na którym od ponad dziesięciu lat prowadzone są działania rewitalizacyjne mające na celu wprowadzanie społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, ...