Repozytorium UŁ - Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej

Pokaż pełny rekordTytuł: Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej
Autor: Józefczyk, Anna; Kołakowska, Adrianna; Świętochowski, Waldemar
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest określenie poziomu predyspozycji studentów psychologii warunkujących ich zdolność do podjęcia zadań psychologa. Autorzy oparli się na teoretycznym modelu predyspozycji zawodowych J. Hollanda, zgodnie z którym określony rodzaj predyspozycji zawodowych determinuje sukces w konkretnym zawodzie; w tym przypadku w zawodzie psychologa. Celem badań było: 1) oszacowanie poziomu predyspozycji badawczych i społecznych u studentów oraz porównanie tego poziomu u studentów stacjonarnych i niestacjonarnych; 2) zidentyfikowanie czynników psychologicznych determinujących poziom predyspozycji. W badaniach wykorzystano test predyspozycji zawodowych J. Hollanda, Kwestionariusz do pomiaru inteligencji emocjonalnej INTE oraz Test Osobowości NEO-FFI. Wzięło w nich udział 133 studentów psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki wskazują m.in. na wyższy niż przeciętny poziom predyspozycji badawczych i społecznych u studentów oraz na szczególną rolę inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu predyspozycji zawodowych przyszłych psychologów.The assessment of the level of professional capacities in the psychological students is the subject of the paper. The theoretical basis was model of professional capacities by J. Holland. According to it, certain capacities may determine one’s success in the field of professional activity, in that case – in psychological work with the clinical patient/client. The aims of research were: 1) estimation of the level of scientific and social capacities in students and comparison of this level between stationary and nonstationary ones; 2) identifying psychological factors determining the level of certain capacities. The test of professional capacities by J. Holland, Inventory of Emotional Intelligence (INTE) and Five Factor Personality Inventory NEO-FFI were used. 133 students of stationary and nonstationary psychological study at the University of Łódź were investigated. The results show, among others, the higher than average level of the scientific and social capacities in the students of both group and considerably important role of emotional intelligence in the formation of the professional capacities of expected psychologists.
URI: http://hdl.handle.net/11089/18373
Data: 2015

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
7-125_140-Józefczyk, Kołakowska, Świętochowski.pdf 322.3KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź