Przeglądaj według

 

Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (IZBW). Powstał z inicjatywy osób w zespole skupionych, podejmujących w ramach pracy naukowej szeroko rozumianą problematykę wiejską. Mając nadzieję na dalsze trwanie, prezentować będzie tematkę związaną z różnymi dyscyplinami spośród nauk społecznych głównie z historią, socjologią, etnologią, pedagogiką i ekonomią. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikować będą autorzy z IZBW i łódzkiego ośrodka akademickiego, ale także naukowcy, teoretycy i praktycy spoza Łodzi, oraz z zagranicy.

RADA NAUKOWA:
Prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski – Przewodniczący Rady (Łódź), prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Łódź), prof. dr hab. Iskra Baeva (Sofia), prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (Łódź), dr Nicolas Masłowski (Praga), prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew (Moskwa), prof. nadzw. dr hab. Leszek Olejnik (Łódź), prof. dr hab. Marek Przeniosło (Kielce), dr Michal Rak (Pilzno), mgr Henryk Siemiński (Łódź), prof. dr hab. Ryszard Szwed (Częstochowa), dr Janina Tobera (Łódź), prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Warszawa), prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak (Lwów).

REDAKCJA:
Andrzej Lech – redaktor naczelny
Jarosław Kita – zastępca redaktora naczelnego / redaktor tematyczny – historia
Damian Kasprzyk – sekretarz redakcji / redaktor tematyczny – etnologia
Tomasz Lech – redaktor techniczny
Katarzyna Walińska – redaktor językowy
Wojciech Ziomek – redaktor strony www

ZESPÓŁ RECENZENTÓW:
prof. dr hab. Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), prof. dr hab. Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce), prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk, Warszawa), prof. nadzw. dr hab. Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), prof. nadzw. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), dr Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

Zasady recenzowania dostępne na stronie http://www.zw.uni.lodz.pl/

Pierwotną wersją „Zeszytów Wiejskich” jest wersja papierowa.
ISSN 1506-6541

Adres Redakcji:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADANIA WSI
90-131 ŁÓDŹ, ul. Lindleya 3/5, pok. 229, Tel: (042) 635 61 55
e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl
WWW: http://www.zw.uni.lodz.pl/

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...