Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (IZBW). Powstał z inicjatywy osób w zespole skupionych, podejmujących w ramach pracy naukowej szeroko rozumianą problematykę wiejską. Mając nadzieję na dalsze trwanie, prezentować będzie tematkę związaną z różnymi dyscyplinami spośród nauk społecznych głównie z historią, socjologią, etnologią, pedagogiką i ekonomią. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikować będą autorzy z IZBW i łódzkiego ośrodka akademickiego, ale także naukowcy, teoretycy i praktycy spoza Łodzi, oraz z zagranicy.

RADA NAUKOWA:
Prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski – Przewodniczący Rady (Łódź), prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Łódź), prof. dr hab. Iskra Baeva (Sofia), prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (Łódź), dr Nicolas Masłowski (Praga), prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew (Moskwa), prof. nadzw. dr hab. Leszek Olejnik (Łódź), prof. dr hab. Marek Przeniosło (Kielce), dr Michal Rak (Pilzno), mgr Henryk Siemiński (Łódź), prof. dr hab. Ryszard Szwed (Częstochowa), dr Janina Tobera (Łódź), prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk (Warszawa), prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak (Lwów).

REDAKCJA:
Andrzej Lech – redaktor naczelny
Jarosław Kita – zastępca redaktora naczelnego / redaktor tematyczny – historia
Damian Kasprzyk – sekretarz redakcji / redaktor tematyczny – etnologia
Tomasz Lech – redaktor techniczny
Katarzyna Walińska – redaktor językowy
Wojciech Ziomek – redaktor strony www

ZESPÓŁ RECENZENTÓW:
prof. nadzw. dr hab. Jan Adamowski (Lublin), prof. dr hab. Krzysztof Baranowski (Łódź), dr Piotr Czepas (Łódź), prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Częstochowa), prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Częstochowa), prof. dr hab. Piotr Matusak (Siedlce), dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Toruń), prof. dr hab. Jan Święch (Kraków), prof. dr hab. Romuald Turkowski (Warszawa), ks. prof. dr hab. Marian Włosiński (Włocławek), prof. nadzw. dr hab. Maciej Ząbek (Warszawa).

Zasady recenzowania dostępne na stronie http://www.zw.uni.lodz.pl/

Pierwotną wersją „Zeszytów Wiejskich” jest wersja papierowa.
ISSN 1506-6541

Adres Redakcji:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADANIA WSI
90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153, pok. A 211/1, Tel: (042) 635 61 58, Fax: (042) 635 62 07
WWW: http://www.zw.uni.lodz.pl/

Collections in this community

Recent Submissions

View more