Show simple item record

dc.contributor.authorWydymus, Zofia
dc.date.accessioned2016-05-17T08:31:46Z
dc.date.available2016-05-17T08:31:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationZ. Wydymus, Stymulacyjna funkcja rachunkowości w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 119-128.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18093
dc.description.sponsorshipSTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37 www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectwartość przedsiębiorstwapl_PL
dc.titleStymulacyjna funkcja rachunkowości w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[119]-128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowiepl_PL
dc.referencesBanduła B. (2008), Znaczenie przepływów pieniężnych w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa, „Finanse i Bankowość”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Oficyna Wydawnicza „Text”, Kraków.pl_PL
dc.referencesHelin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSFF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. BECK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa A. (red.), Współczesne problemy rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożuch A., Kożuch A., Wakuła M. (2007), Rachunkowość po polsku, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLista 500 (Edycja 7) (2005), „Rzeczpospolita” 92.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2007), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2008), Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 98, 432, (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa).pl_PL
dc.referencesWiatr M. (2008), Bilans na miarę XXI wieku – w kierunku sprawozdawczości kreatywnej, czy doktryn bilansowych – artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa).pl_PL
dc.referencesWydymus Z. (2008), Przejawy informacyjnej funkcji rachunkowości w wycenie przedsiębiorstwa, [w:] A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesZarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record