Show simple item record

dc.contributor.authorWoźniacki, Konrad
dc.date.accessioned2016-05-14T13:37:44Z
dc.date.available2016-05-14T13:37:44Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18046
dc.description.abstractThe paper presents considerations on the subject of analytical solution quality referring to the requirements of modern banking system. It explores key advantages of using UML in phase of analyzing bank’s system life cycle in comparison with sample structural methods.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;183
dc.titleZalety zastosowania Unified Modeling Language w analizie bankowych systemów informatycznychpl_PL
dc.title.alternativeActual function of the software engineering in the modern IT environmentpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004pl_PL
dc.page.number165-176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Informatyki Ekonomicznejpl_PL
dc.referencesBaker R., CASE method. Modelowanie związków eneji, WNT, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDe Marco T., Structured analysis and System Specification, Yourdon Press 1978.pl_PL
dc.referencesHawryszkiewycz I. T., Introduction to Systems Analysis and Design, Prentice Hall, 1994.pl_PL
dc.referencesNiedźwiedziński M., Ocena zamierzeń informatyzacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesRoszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Gliwice 1998.pl_PL
dc.referencesRyznar Z., Informatyka bankowa - próba syntezy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesSzyjewski Z., Metoda spiralna tworzenia oprogramowania, Infogryf, KNJORK, Szczecin 1986.pl_PL
dc.referencesWoźniacki K., Ocena możliwości aplikacyjnych języka UML w analizie bankowych systemów informatycznych, rozprawa doktorska, Uniw. Łódzki, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesYourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record