Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWdzięczak, Janusz
dc.date.accessioned2016-05-04T11:10:36Z
dc.date.available2016-05-04T11:10:36Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17936
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the attempts of establishing institutions of a system of worker’s self-management in the selected countries of the so-called real socialism system in Eastern Europe. The analysis considers three of those countries, namely Yugoslavia, Poland and Hungary, whose experiences in participation of the employees’ implementation were the most significant. Particular attention was paid to the evolution of socialist regimes approach to workers’ self-management. The paper tries to answer the question whether workers’ self-management posed a threat to the socialist regimes persistence. The research method used in the study is an indepth survey and analysis of literature and legal acts.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;2
dc.subjectself-managementpl_PL
dc.subjectemployee participationpl_PL
dc.subjectsocialist economiespl_PL
dc.titleFunkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmupl_PL
dc.title.alternativeWorkers’ Self-Management in the Selected Countries of the Real Socialism Socio-Economic Systempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81–91pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology Institute of Economicspl_PL
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesBalassa B., The Economic Reform in Hungary, „Economica” 1970, vol. 37, nr 145.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M., Doświadczenia reform gospodarczych w Jugosławii i na Węgrzech, Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesDekret z dnia 16 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.pl_PL
dc.referencesDekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.pl_PL
dc.referencesFornalczyk A., Jugosłowiański system gospodarczy 1950-1976, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1979.pl_PL
dc.referencesHeilbroner R., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesHeller M., A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia ZSRR od 1917 do dziś, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1976 r.pl_PL
dc.referencesKozłowski T., Geneza statutu NSZZ Solidarność, „Wolność i Solidarność: Studia Dziejów Opozycji Wobec Komunizmu i Dyktatury” 2013, nr 6, s. 19–30.pl_PL
dc.referencesKrajewski S., System zarządzania w przemyśle jugosłowiańskim, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesProgram NSZZ „Solidarność” uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatówpl_PL
dc.referencesRoszkowski W., Historia Polski, 1914–1990, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesSkodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowego PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSkorzyński J., Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Świat Książki, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesStatut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony przez III Zjazd PZPR,1963.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Report of the Special Committee on the problem of Hungary, UN, Nowy York 1957.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym.pl_PL
dc.referencesZjazd Solidarności – fakty i konteksty [w:] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1 (I tura), oprac. i red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2011, s. 11–56.pl_PL
dc.referenceshttp://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatowpl_PL
dc.contributor.authorEmailjs.wdzieczak@vp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.19.2.06
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelJ51
dc.subject.jelN34
dc.subject.jelP31


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord