Show simple item record

dc.contributor.authorKonopacki, Stanisław
dc.date.accessioned2016-03-31T09:43:48Z
dc.date.available2016-03-31T09:43:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationS. Konopacki, Kryzys demokracji europejskiej, [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 135–149.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-086-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17598
dc.descriptionPomysł na przygotowanie tej monografii pojawił się w związku z chęcią podsumowania bogatego dorobku naukowego samodzielnych pracowników nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja ma na celu ukazanie eksperckiego potencjału tego zespołu, który zajmuje się bardzo szerokim spektrum międzynarodowych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Interdyscyplinarność jest traktowana jako ważny atut prowadzonych przez nas badań politologicznych oraz kulturowych. Jest ona jednocześnie wyrazem konsekwentnego dążenia do posługiwania się nowoczesnymi metoda mi naukowymi, łączącymi harmonijnie wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli zarówno szczegółowe wątki związane z wyzwaniami strategicznymi występującymi w wybranych regionach świata, jak też bardziej uniwersalne rozważania nad warsztatem badawczym naukowca zajmującego się międzynarodowymi studiami politologicznymi i kulturowymi.pl_PL
dc.description.abstractGłówną tezą artykułu jest stwierdzenie, iż kryzys Europy nie dotyczy li tylko sfery finansowej, gospodarczej, demograficznej oraz zewnętrznych zagrożeń związanych z terroryzmem, wojną na Ukrainie czy brakiem stabilności geopolitycznej we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE. Kryzys sięgnął samych fundamentów, na których spoczywa los każdej wspólnoty. Dotyczy on miejsca jednostki i obywatela w systemie politycznym UE, który od wielu lat cierpi na tzw. deficyt demokracji. Celem artykułu jest uzasadnienie przekonania, iż w ostatnim okresie deficyt demokracji uległ znacznemu zwiększeniu, czego przejawem są wyniki niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego (w 2009 r. i 2014 r.), nasilenie ruchów antyimigranckich w państwach członkowskich UE oraz zapowiedź ograniczenia praw wynikających z obywatelstwa europejskiego (np. Wielka Brytania).pl_PL
dc.description.abstractThe main argument of the paper is a statement that the crisis of Europe is not only of financial, economic, demographic character, including also external challenges Europe is facing. In fact, it involves the very foundations on which each community is based. It refers to the position of individual and a citizen in the EU polity which has been suffering from democratic deficit for a long time. The key goal of the paper is a conviction that democratic deficit has increased, which was visible in the recent elections to the European Parliament (2009 and 2014), growing antyimmigration movements and restrictions of rights resulting from union citizenship.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectdemocracypl_PL
dc.subjectcrisispl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleKryzys demokracji europejskiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Tomasz Domański, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[135]-[149]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Europejskich.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-087-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteStanisław Konopacki — profesor nadzw. dr hab. w Katedrze Studiów Europejskich UŁ. Beneficjent projektu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme (LLP) — Jean Monnet Chair pt. „Integracja europejska na przełomie XX i XXI wieku”. Autor książek: Polska w dryfującej Europie, The end of Europe. Is the European Union capable for further enlargement?, Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Integracja Europy w dobie postmodernizmu, współautor: Changing Europe, National and ethnic identity in the European Context. Redaktor tomów: Europe in the time of crisis, Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Członek towarzystw naukowych: University Association for Contemporary European Studies (UACES); European Union Studies Association (EUSA), USA; International Political Studies Association (IPSA); Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP); Polish European Community Studies Association (PECSA).pl_PL
dc.referencesBeylin M., SYRIZA? Lewico źle lokujesz uczucia, „Gazeta Wyborcza”, 21–22 lutego 2015.pl_PL
dc.referencesCzarnecki M., Brytyjczycy chcą oszczędzać na imigrantach, „Gazeta Wyborcza”, 28 listopada 2013.pl_PL
dc.referencesCzarnecki M., Cameron idzie w prawo, „Gazeta Wyborcza”, 9 maja 2013.pl_PL
dc.referencesDokumenty Europejskie, oprac. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Wydawnictwo „Morpol”, Lublin 1996.pl_PL
dc.referencesDraetta U., The democratic principles of the European Union in the Treaty of Lisbon, „The Federalist. A Political Review”, 2008, t. 50, nr 2.pl_PL
dc.referencesEuropean Citizenship, E.A. Marias (ed.), European Institute of Public Administration, Maastricht 1994.pl_PL
dc.referencesGreen Paper on a European Citizen’s Initiative, COM (2009) 622, November 2009.pl_PL
dc.referencesKaczyński P.M., The European Citizens’ Initiative: a Proper Response from the Commission, CEPS Commentary, 8 January 2010.pl_PL
dc.referencesKaczyński P.M., More Unity than Diversity. The European Parliament after the elections, CEPS Commentary, 24 June 2009.pl_PL
dc.referencesKokot M., Widmo krąży nad Europą, „Gazeta Wyborcza”, 31 maja – 1 czerwca 2014.pl_PL
dc.referencesKondaszewski A., Węgrzy uwierzyli radykałom, „Dziennik”, 10–11 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesMik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, C.H. Beck, Warszawa 2000, t. 1.pl_PL
dc.referencesO’Keefe, D., Union Citizenship, [w:] D. O’Keefe, P.M. Twomey, (eds) Legal Issues of the Maastricht Treaty, Chancery Law Publishing Ltd, 1994.pl_PL
dc.referencesPawlicki J., Skrajni politycy idą na Europę, „Gazeta Wyborcza”, 8 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesPawlicki J., Wielcy Rumuni, Prawdziwi Finowie, Narodowi Brytyjczycy, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesPiris J.C., The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2010.pl_PL
dc.referencesPszczółkowska D., Euroscepcja, „Gazeta Wyborcza”, 8 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesSłojewska A., Strach przed Bułgarią i Rumunią, „Rzeczpospolita”, 9 grudnia 2013.pl_PL
dc.referencesSprawa C-85/96 Maria Martinez Sala v. Freistaat Bayern, zobacz Orz. 1998, s. I–2691; Orzecznictwo.pl_PL
dc.referencesTraktat z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWieliński B.T., Islamskie strachy Niemców, „Gazeta Wyborcza”, 20–21 grudnia 2014.pl_PL
dc.referencesWyrozumska, A., Jednostka w Unii Europejskiej, [w:] „Prawo Unii Europejskiej”, red. J. Barcz, Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza”, Warszawa 2002.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-086-3.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record