Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka, Magdalena
dc.date.accessioned2016-03-16T13:03:35Z
dc.date.available2016-03-16T13:03:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0023-5172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17427
dc.description.abstractThe contents of collective memory are determined by the public dimension of remembering and forgetting the ‘difficult past’. The dynamics of public memory are determined by public debates, which involve the symbolic elites and during which opposing discourses and knowledge about the past compete with one another. Comparative analysis of the debate in Poland about the books of Jan T. Gross — "Neighbors" (2000), "Fear" (2008) and "Golden Harvest" (2011), which concern Polish-Jewish relations around the time of the Second World War and other major controversies relating to the painful collective memory—allows us to distinguish the mechanisms common to such debates. The most important of these is the personalization of the dispute: the focus on the biography and ethnicity of the author of the controversial text. The Polish debate also displays characteristics that are typical of the discourses of post-communist states and societies with strong Catholic traditions, which impede settlement with the past.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesKultura i Społeczeństwo;3
dc.subjectpamięć zbiorowapl_PL
dc.subjectdebata publicznapl_PL
dc.subjectrelacje polsko-żydowskiepl_PL
dc.subjectanaliza dyskursupl_PL
dc.subjectJan Tomasz Grosspl_PL
dc.titleDynamika pamięci publicznej. Debata wokół książek Jana Tomasza Grossa a wybrane spory o pamięć zbiorowąpl_PL
dc.title.alternativeThe Dynamics of Public Memory: The Debate over Jan Tomasz Gross’s Books, in Comparison with Selected Debates on Collective Memorypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© 2012 Instytut Studiów Politycznych PANpl_PL
dc.page.number237-258pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eissn2300-195X
dc.referencesArendt Hannah, 1998, Odpowiedź Hannah Arendt na list Gershoma Scholema, w: Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. Adam Szostkiewicz, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesAsholt Wolfgang, 2012, A German Reading of the German Reception of The Kindly Ones, w: Aurélie Barjonet, Liran Razinsky (red.), Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell’s The Kindly Ones, Rodopi, Amsterdam–New York.pl_PL
dc.referencesAssmann Aleida, 2009a, From Collective Violence to a Common Future: Four Models for Dealing with a Traumatic Past, w: Ruth Wodak, Gertraud Auer Borea (red.), Justice and Memory: Confronting Traumatic Pasts: An International Comparison, Passagen Verlag, Wien.pl_PL
dc.referencesAssmann Aleida, 2009b, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, w: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesAssmann Jan, 2009, Kultura pamięci, w: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesAugstein Rudolf, Goldhagen Daniel J., 1996, Was dachten die Mörder?, „Der Spiegel”, nr 33.pl_PL
dc.referencesBenhabib Seyla, 1996, Identity, Perspective and Narrative in Hannah Arendt’s ‘Eichmann in Jerusalem’, „History and Memory”, t. 8, nr 2.pl_PL
dc.referencesBerenbaum Michael, 1996, Introduction, w: Daniel J. Goldhagen, Christopher R. Browning, Leon Wieseltier, The ‘Willing Executioners’/‘Ordinary Man’ Debate. Selections from the Symposium April 8, 1996, United States Holocaust Research Institute, Madison.pl_PL
dc.referencesBrubaker Rogers, 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. Jan Łuczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuchowski Michał, 2008, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowania swojego, „Recykling Idei”, nr 10.pl_PL
dc.referencesChodakiewicz Marek Jan, 2008, Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodakiewicz Marek Jan, Sommer Tomasz, 2008, Gross jak Doda!, „Najwyższy Czas!”, nr 3.pl_PL
dc.referencesCzyżewski Marek, 2008, Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego, w: Sławomir M. Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzyżewski Marek, 2009, Polski spór o „Strach” Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu, „Studia Socjologiczne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesDiaz-Bone Rainer i in., 2008, The Field of Foucaultian Discourse Analysis, Structures, Developments and Perspectives, „Historical Social Research”, t. 33, nr 1.pl_PL
dc.referencesDreesen Philipp, Kumięga Łukasz, Spieß Constanze (red.), 2012, Mediendiskursanalyse. Diskurse– –Dispositive–Medien–Macht, VS Verlag, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesEley Geoff, 2000, Ordinary Germans, Nazism and Judeocide, w: Geoff Eley (red.), The ‘Goldhagen Effect’. History, Memory, Nazism — Facing the German Past, University of Michigan Press, Ann Arborpl_PL
dc.referencesForecki Piotr, 2010, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznańpl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 1977, Archeologia wiedzy, tłum. Andrzej Siemek, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 1998a, Nadzorować i karać, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawapl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 1998b, Trzeba bronić społeczeństwa, tłum. Małgorzata Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 2002, Porządek dyskursu, tłum. Michał Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańskpl_PL
dc.referencesFrei Norbert, 2001, A People of Final Solutionists? Daniel Goldhagen Dresses an Old Thesis in New Robes, w: Robert R. Shandley (red.), Unwilling Germans? The Goldhagen Debate, University of Minnesota Press, Minneapolis.pl_PL
dc.referencesGlondys Danuta, 2009, The Revenge of Memory?, „Eurozine” (http://www.eurozine.com/articles/ 2009-10-22-glondys-en.html) [16.12.2013].pl_PL
dc.referencesGoldhagen Daniel J., 1999, Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, tłum. Wiesław Horabik, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabermas Jürgen, 1998, Über den öffentlichen Gebrauch der Historie, w: Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesHalbwachs Maurice, 2008, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHilberg Raul, 2014, Zagłada Żydów europejskich, tłum. Jerzy Giebułtowski, Wydawnictwo Piotr Stefaniuk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHirszowicz Maria, Neyman Elżbieta, 2001, Społeczne ramy niepamięci, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesHuyssen Andreas, 1995, Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesJanion Maria, 2000, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaspers Karl, 2008, Zróżnicowanie niemieckiej winy, tłum. Kazimierz Piesowicz, w: Joanna Jabłkowska, Leszek Żyliński (red.), O kondycji Niemiec, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesKeller Rainer, 2011, Der Archivar und das Vergessen: Michel Foucault, w: Oliver Dimbath, Peter Wehling (red.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder, UVK, Konstanz.pl_PL
dc.referencesKendall Gavin, Wickham Gary,1999, Using Foucault’s Methods, Sage, London.pl_PL
dc.referencesKorzeniewski Bartosz, 2010, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowitz Stefanie, 2004, Jedwabne. Kollektives Gedächtnis und tabuisierte Vergangenheit, be.bra Wissenschaft Verlag, Berlinpl_PL
dc.referencesKwiatkowski Piotr T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevy Daniel, Sznaider Natan, 2005, The Holocaust and Memory in the Global Age, Temple University Press, Philadelphiapl_PL
dc.referencesLisicki Paweł, 2011, Kwestia odwagi, „Plus Minus” (dodatek do „Rzeczpospolitej”), nr 1.pl_PL
dc.referencesLittell Jonathan, 2008, Łaskawe, tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesMagierowski Mateusz, 2011, „Przeciw-historia” w dyskursie elit symbolicznych i w pamięci zbiorowej. O społecznych reperkusjach publikacji książki Strach Jana Tomasza Grossa w Polsce, w: Marek Kucia (red.), Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesMajewski Tomasz, 2009a, Dyskurs publiczny po Shoah, w: Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, Officyna, Łódźpl_PL
dc.referencesMajewski Tomasz, 2009b, Pamięć, ironia, polityka historyczna. O filmach Marcela Ophülsa, w: Przemysław Czapliński, Ewa Domańska (red.), Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.pl_PL
dc.referencesMandes Sławomir, 2012, Życie religijne, w: Anna Giza, Małgorzata Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarody Mirosława, Mandes Sławomir, 2012, Przemiany polskiej religijności, w: Aleksandra Jasińska- -Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichnik Adam, 2001, Rachunek polskiego sumienia, „Rzeczpospolita”, 5 września.pl_PL
dc.referencesNora Pierre, 2001, Czas pamięci, „Res Publica Nowa”, nr 7.pl_PL
dc.referencesNora Pierre, 2009, Między pamięcią i historią: „Les lieux de Mémoire”, „Tytuł Roboczy: Archiwum”, nr 2.pl_PL
dc.referencesNora Pierre, Żakowski Jacek, 2002, Epoka upamiętniania, w: Jacek Żakowski, Rewanż pamięci, Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicka Magdalena, 2010, Kaci (tak) nie mówią — spór o styl wokół powieści „Łaskawe” Jonathana Littella we Francji i w Niemczech, w: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.), Styl, dyskurs, media, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowicka Magdalena, w druku, Spory wokół książek Jana Tomasza Grossa w świetle postfoucaultowskiej analizy dyskursu, w: Marek Czyżewski i in. (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Sedno, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNovick Peter, 2001, The Holocaust and Collective Memory: The American Experience, Bloomsbury, London.pl_PL
dc.referencesOlick Jeffrey K., 1999, Collective Memory: The Two Cultures, „Sociological Theory”, t. 17, nr 3.pl_PL
dc.referencesOlick Jeffrey K., Robbins Joyce, 1998, Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology”, t. 24, nr 1.pl_PL
dc.referencesOpozda Łukasz, 2011, Lęk przed Strachem. Recepcja książki Jana Tomasza Grossa w środowiskach polskiej skrajnej prawicy, w: Marek Kucia (red.), Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPaczkowski Andrzej, 2010, Upiory przeszłości: Jedwabne i Kielce. Zmagania z pamięcią, w: Marek Czy- żewski, Sergiusz Kowalski, Tomasz Tabako (red.), Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPhillips Kendall R., 2004, Introduction, w: Kendall R. Phillips (red.), Framing Public Memory, University of Alabama Press, Tuscaloosa.pl_PL
dc.referencesPolonsky Antony, Michlic Joanna B., 2004, Introduction, w: Antony Polonsky, Joanna B. Michlic (red.), The Neighbors Respond: The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesPosner Richard A., 2004, Public Intellectuals: A Study of Decline, Harvard University Press, Cambridge Mass.pl_PL
dc.referencesRauer Valentin, 2006, Symbols in Action: Willy Brandt’s Kneefall at the Warsaw Memorial, w: Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (red.), Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. Janusz Margański, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesSaid Edward W., 2005, Orientalizm, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesScholem Gershom, 1998, List Gershoma Scholema do Hannah Arendt, w: Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. Adam Szostkiewicz, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesScott Charles E., 2004, The Appearance of Public Memory, w: Kendall R. Phillips (red.), Framing Public Memory, University of Alabama Press, Tuscaloosa.pl_PL
dc.referencesSemka Piotr, 2008, „Strach” cofnął dialog o całą epokę, „Rzeczpospolita”, 16 stycznia.pl_PL
dc.referencesShandley Robert R., 2001, Introduction, w: Robert R. Shandley (red.), Unwilling Germans? The Goldhagen Debate, University of Minnesota Press, Minneapolis.pl_PL
dc.referencesStobiecki Rafał, 2012, Poznawcze i metodologiczne oblicze „Złotych żniw”. Głos w dyskusji, w: Adam Sitarek, Michał Trębacz, Ewa Wiatr (red.), Zagłada Żydów na polskiej prowincji, IPN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSułek Antoni, 2011, Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008), w: Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara, 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpociński Andrzej, Kwiatkowski Piotr T., 2006, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTörnquist-Plewa Barbara, 2014, Rhetoric and the Cultural Trauma: An Analysis of Jan T. Gross’ Book ‘Fear. Anti-Semitism in Poland after Auschwitz’, „Memory Studies”, t. 7, nr 2.pl_PL
dc.referencesTraba Robert, 2010, „Druga strona pamięci” Doświadczenia historyczne i ich pamiętanie w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura Współczesna”, nr 1.pl_PL
dc.referencesTully James, 1999, To Think and Act Differently: Foucault’s Four Reciprocal Objections to Habermas’ Theory, w: Samanta Ashenden, David Oven (red.), Foucault contra Habermas, Sage, London.pl_PL
dc.referencesVan Dijk Teun, 1993, Elite Discourse and Racism, Sage, London-New York.pl_PL
dc.referencesWetzel Dietmar J., 2011, Maurice Halbwachs — Vergessen und kollektives Gedächtnis, w: Oliver Dimbath, Peter Wehling (red.), Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder, UVK, Konstanz.pl_PL
dc.referencesZertal Idith, 2010, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, tłum. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesZubrzycki Geneviève, 2006, The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesŻbikowski Andrzej, 2008, Anty-Gross, „Polityka”, nr 17.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.a.nowicka@tlen.plpl_PL
dc.relation.volume58pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record