Repozytorium UŁ - PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ, PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA WIDZEW-WSCHÓD W ŁODZI

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ, PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA WIDZEW-WSCHÓD W ŁODZI

Pokaż pełny rekordTytuł: PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ, PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA WIDZEW-WSCHÓD W ŁODZI
Autor: Szafrańska, Ewa
Streszczenie: Wielkie zespoły mieszkaniowe, w literaturze określane także blokowiskami lub „osiedlami z wielkiej płyty”, s bardzo istotnym elementem struktury przestrzennej wielu miast europejskich w szczególności miast postsocjalistycznych. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych kierunków przemian zachodzących w jednym z największych zespołów mieszkaniowych Łodzi, osiedlu Widzew-Wschód oraz określenie determinant i konsekwencji tych przemian. W artykule zanalizowano przemiany struktury społecznej (społeczno-demograficznej), przestrzennej (społeczno-przestrzennej) i funkcjonalnej (funkcjonalno-przestrzennej) osiedla oraz jego fizjonomi. Analizę przeprowadzono na podstawie źródeł zastanych, do których należą dane statystyczne z NSP z 1978, 1988 i 2002 r. oraz na podstawie materiałów pozyskanych w wyniku obserwacji i inwentaryzacji przeprowadzonych na obszarze objętym badaniem. Zidentyfikowane w toku badań przemiany, które dokonały się w strukturze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej osiedla Widzew-Wschód oraz jego fizjonomii zgodne są ze zmianami zachodzącymi w innych wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi oraz przeczą przewidywanej w latach 90. XX wieku zarówno społecznej, jak i technicznej degradacji tych osiedli.
URI: http://hdl.handle.net/11089/1740
Data: 2012

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Szafranska_Przemiany osiedla Widzew.pdf 597.4KB PDF Oglądaj/Otwórz Artykuł

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź