Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.contributor.editorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorŚledzińska, Jolanta
dc.contributor.editorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2016-03-09T08:46:15Z
dc.date.available2016-03-09T08:46:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7005-586-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17306
dc.description.abstractTurystyka jako zjawisko społeczne o długiej historii podlega licznym podziałom i klasyfikacjom. Niektóre z nich mają charakter podstawowy i są powszechnie akceptowane, inne zaś wzbudzają kontrowersje i żywe dyskusje. Niekiedy podnoszą się głosy, że tych podziałów jest zbyt dużo i są zbyt szczegółowe, przez co stają się mało przydatne w objaśnianiu rzeczywistości. Chaos pojęciowy wynika też z braku stosowania jednolitych kryteriów podziału i mieszania form turystyki wydzielonych na podstawie różnych cech. Wszystko to prowadzi do tworzenia podziałów, w których występują kategorie (typy) nieostre i nierozłączne. Celem artykułu jest próba uporządkowania pojęć dotyczących różnych form turystyki związanych z aktywnością fizyczną. W ostatnim czasie w literaturze przedmiotu często pojawiają się takie określenia, jak: turystyka aktywna, specjalistyczna, kwalifikowana, przygodowa, ekstremalna, sportowa (usportowiona). Bywa, że wymieniane są one obok siebie, jako kategorie wynikające z jednego podziału. Zdaniem autorów jest to błędne, gdyż formy te zostały wyróżnione na podstawie różnych cech (kryteriów podziału) i nie mogą być łączone. W artykule przedstawiono trzy podziały turystyki aktywnej według kryterium: 1) poziomu aktywności fizycznej i doświadczenia turystycznego, 2) poziomu emocji i podejmowanego przez turystów ryzyka, 3) sposób zainteresowania sportem (udział w wydarzeniach sportowych i rywalizacji sportowców).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo PTTK "Kraj"pl_PL
dc.relation.ispartofWczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej;
dc.subjectturystyka aktywnapl_PL
dc.subjectturystyka specjalistycznapl_PL
dc.subjectturystyka kwalifikowanapl_PL
dc.subjectturystyka przygodowapl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.titleCzy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number39-51pl_PL
dc.referencesAdamczyk J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 13, 3 (28).pl_PL
dc.referencesBrumm K., 2012, Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasiak, s. 84.pl_PL
dc.referencesDurydiwka M., 2003, Turystyka przygodowa, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, s. 159–172.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 323.pl_PL
dc.referencesKozak M. W., 2012, Megaeventy sportowe: między biznesem a przeżyciem, [w:] M. K. Leniartek, K. Widawski (red.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowacki M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] W. Siwiński, D.R. Tauber, E. Mucha- Szajek (red.), Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, s. 281–290.pl_PL
dc.referencesPoon A., 1994, The „New Tourism” Revolution. Tourism Management, „Journal of Travel Research”, 15, 2.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2013a, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń/Tourist Product in Experience Economy, “Turyzm/Tourism”, 23/1, s. 29–38/p. 27–35.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2013b, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń/New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy, “Turyzm/Tourism”, 23/2, s. 65–74/p. 59–67.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 379, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332–347.pl_PL
dc.referencesStasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, s. 29–46.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji, „Turyzm/Turism”, 24/1, s. 25–36.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record