Repozytorium UŁ - Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914

Pokaż pełny rekordTytuł: Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914
Autor: Bołdyrew, Aneta
Opis: Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, obok pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, prostytucji, „handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, porzucaniu dzieci, aborcji, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu do powstania grupy „dzieci ulicy” oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizie poddano opinie i poglądy społeczeństwa Królestwa Polskiego na temat uwarunkowań tych zjawisk, ich przejawów i konsekwencji. Równolegle przedmiot badań stanowiły inicjatywy społeczne o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym na rzecz osób najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania patologiczne. Celem pracy było także określenie skuteczności owych działań i ich znaczenia w modernizacji życia społecznego na przełomie XIX i XX w.
URI: http://hdl.handle.net/11089/17268
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Bołdyrew_Społeczenstwo Królestwa_Mat. promoc..pdf 3.555MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź