Repozytorium UŁ - Statystyki przepływu pracy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Statystyki przepływu pracy dla Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica nr 010/2015

Statystyki przepływu pracy

Krok Wykonany
1 Krok akceptuj/odrzuć 15
2 Krok akceptuj/odrzuć/edytuj 15
3 Pula kroku akceptuj/odrzuć/edytuj 15
4 Krok edytuj metadane 15
5 Pula kroku edytuj metadane 15