Show simple item record

dc.contributor.authorDrzymała, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-03-05T12:51:05Z
dc.date.available2016-03-05T12:51:05Z
dc.date.issued2016-02
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17251
dc.description.abstractThe subject of this paper is the analysis of the factors that have the greatest importance regarding the implementation of the principles of social responsibility in transnational corporations. International standards for assessing corporate social responsibility define the framework and guidelines in the evaluation of the corporation in this regard. From the company's point of view, the involvement in social activities is used primarily for improving their own image. Companies try to reconcile the desire for profit with social considerations and environmental protection, however, this process is very complex. Corporations should carry out these policies and implement appropriate procedures. Additionally, consumers want to see the use of the CSR principles in practice, so corporations should measurably help the local community and/or support social organizations. In this context, the corporation may serve a wide audience, communities, and have a significant impact on the environment. The paper will attempt to answer the question regarding which factors affect the application of CSR in corporations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;1
dc.subjecttransnational corporationspl_PL
dc.subjectCSRpl_PL
dc.subjectenvironmental protectionpl_PL
dc.titleKorporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiskapl_PL
dc.title.alternativeTransnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protectionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21–36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), www.accountability.org/.pl_PL
dc.referencesBrzustewicz P., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. A. Poszewiecki, G. Szczodrowki, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCiecierski M., Korporacje transnarodowe jako uczestnik stosunków międzynarodowych [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesCzym jest System SQAS?, Safety & Quality Assessment System, www.SQAS.pl.pl_PL
dc.referencesDębicka O., A. Oniszczuk-Jastrząbek, Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, https://ekonom.ug.edu.pl.pl_PL
dc.referencesEjdys J., U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesEMAS Environmental Managemant and Audit Scheme, www.emas.de.pl_PL
dc.referencesEuropejski System Ekozarządzania i Audytu, www.ec.europa.eu/environment/emas.pl_PL
dc.referencesGlobal Reporting Initiative, www.globalreporting.org/.pl_PL
dc.referencesGórny A., Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, www.ur.edu.pl.pl_PL
dc.referencesISO 26000 Guidance on social responsibility, http://www.pkn.pl/iso-26000.pl_PL
dc.referencesKorporacje transnarodowe, http://stosunki-miedzynarodowe.pl.pl_PL
dc.referencesMateriały dla uczestników spotkania informacyjnego na temat społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, SWISS CONTRIBUTION, PARP, www.csr.parp.gov.pl.pl_PL
dc.referencesMatuszak-Flejszman A., Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO14001, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskej w Szczecinie” 2009, 19(91).pl_PL
dc.referencesMatuszewska S., Siemens, Tchibo, Bosch – jak CSR robią najlepsi?, www.hrstandard.pl.pl_PL
dc.referencesMazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesMcDonald’s Supplier Quality Management System, http://mcdonaldsmis.blogspot.com.pl_PL
dc.referencesPARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu, Swiss Contribution, PARP, www.csr. parp.gov.pl.pl_PL
dc.referencesRatajczyk M., Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, http://www. wne.sggw.pl/.pl_PL
dc.referencesRok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, http://www.gap.uek.krakow.plpl_PL
dc.referencesSystem Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001, http://www.iso.org.pl/iso- 9001.pl_PL
dc.referencesSystemy Zarządzania Środowiskowego – informacje ogólne, http://www.iso.org.pl/.pl_PL
dc.referencesSznajder M., Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), http://zneiz.pb.edu.pl.pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York and Geneva 2002.pl_PL
dc.referencesZorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZorska A., Ku globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.contributor.authorEmailadrzymala@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.19.1.02
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelM14
dc.subject.jelM16
dc.subject.jelQ56


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record