Repozytorium UŁ - Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II

Pokaż pełny rekordTytuł: Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II
Autor: Reda-Ciszewska, Anna; Włodarczyk, Mirosław
Opis: Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Po przeszło trzydziestu latach od opublikowania papieskiego tekstu autorzy opracowań, składających się na zbiór pt. „Wartości i interesy a prawo pracy” poszukiwali w nim odniesień dla krytycznej oceny szczegółowych rozwiązań prawnych, kształtujących status osób zatrudnionych. Problematyka poszczególnych rozdziałów jest różnorodna, powiązana zwykle z tematami badań własnych, prowadzonych przez ich autorów. Zakres i zróżnicowanie podejmowanych zagadnień wskazuje, jak szerokie i znaczące może być oddziaływanie „Laborem exercens” na kształtowanie treści relacji zachodzących pomiędzy podmiotami występującymi na wszystkich płaszczyznach społecznych i prawnych stosunków zatrudnienia. Wartości, będące punktem odniesienia dla Jana Pawła II w „Laborem exercens” stanowią bowiem nieprzemijające kryteria, w świetle których oceniać można stan społecznych stosunków zatrudnienia, ich regulację prawną, ale także sposoby jej interpretacji, a przez to także stosowanie tego prawa. Zamieszczone w tomie opracowania dowodzą zasadności powyższej tezy. Na podkreślenie zasługuje także inny, bardzo istotny kontekst publikacji zamieszczonych opracowań. Otóż, zdecydowana większość autorów to niemal rówieśnicy „Laborem exercens”, dla których spotkanie z Encykliką zdarzyło się na początku kariery naukowej. To pozwala sformułować przypuszczenie, że opisane w tym dokumencie wartości staną się trwałym elementem tworzonego przez nich w przyszłości dorobku, zaś sama „Laborem exercens” będzie nadal żywotnym źródłem dla polskiej nauki prawa pracy.
URI: http://hdl.handle.net/11089/17235
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Reda-Ciszewska, ... _Wartości_Mat. promoc..pdf 711.0KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź