Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.contributor.authorNiżnik, Anna Małgorzata
dc.date.accessioned2016-02-12T12:14:20Z
dc.date.available2016-02-12T12:14:20Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16952
dc.descriptionWywiady i kwerendę przeprowadzili w trakcie ćwiczeń terenowych z geografii społeczno- -ekonomicznej studenci II roku studiów stacjonarnych geografii w 1996 r. (T. Kos, K. Kowalczyk, M. Kowalczyk, M. Koźma, A. Krasowska, P. Krawczyk, R. Krysiak, K. Kubiak, A. Kuc, M. Kuchta, M. Lamprecht, A. Lasota, M. Lewandowska, M. Lorenczak, M. Michałus, C. Peda) pod kierunkiem A. Matczaka i A. M. Niżnik. Wyniki badań kwestionariuszowych opracował A. Matczak, natomiast materiały pozyskane poprzez kwerendę w szkołach i w gminnych urzędach ewidencji ludności opracowała A. M. Niżnik.pl_PL
dc.description.abstractThis research presents the results of a questionnaire survey carried out in June 1996 concerning the perception of the local population regarding future changes in administrative boundaries in the western part of the Sieradz voivodship (county). The commune involved were: Goszczanów, Warta, Błaszki, Wróblew, Brąszewice and Klonowa. In addition, supporting information regarding the population’s use of services, education, shopping facilities, medical services, recreation and cultural facilities, together with employment and local migration patterns, were obtained from official sources. The survey interviewed 600 people in total in the six commune. In each of the latter the sample included 10 people from the local establishment, and 90 representing the remainder of the population. Findings relating to the perceived need for boundary change were similar for both establishment and other groups, the elderly seeing little need for change and the young and educated preferring a new situation. Unskilled non-establishment interviewees preferred the status quo. Equally, both groups preferred a two-tier system of local government involving commune and voivodship rather than a three-tier system involving commune, administrative district and voivodship. No less than 78% of the establishment group and 60% of the other group selected this strategy. Interviewees were asked their views concerning the size of Polish local government areas: whether there should be 12, 17 or 25 units, compared with the 49 voivodships at present. In the case of the first two options the majority preferred to be associated with the county of Łódź rather than Poznań. Łódź was also preferred in the case of the third option, the choice lying between Łódź, selected by 51%, and Kalisz, selected by 49% of those interviewed. Factors influencing preferences included ease of communication, established service and other links with centres and regions, and former local government boundaries. In conclusion, it seems class that people’s preferences regarding local government boundaries are heavily influenced by socio-economic considerations.pl_PL
dc.description.abstractWyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród 600 osób oraz rzeczywiste powiązania ludności zamieszkującej sześć jednostek lokalnych zachodniej części województwa sieradzkiego stanowią treść artykułu. Badania podjęto w związku z przyszłymi zmianami podziału administracyjnego kraju.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;1
dc.titleOrganizacja terytorialna przyszłego województwa łódzkiego (Wyniki badań przeprowadzonych w sześciu gminach rejonu sieradzkiegopl_PL
dc.title.alternativeThe future organisation of the boundaries of the Łódź voivodship (The results of research in six gmina in the Sieradz regionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999pl_PL
dc.page.number165-181pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record