Show simple item record

dc.contributor.authorAnders-Morawska, Justyna
dc.contributor.authorRudolf, Wawrzyniec
dc.date.accessioned2016-01-16T10:18:40Z
dc.date.available2016-01-16T10:18:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-701-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16625
dc.descriptionW publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów współdziałania menedżerów publicznych z interesariuszami instytucjonalnymi w procesach przyciągania inwestorów, turystów i potencjalnych studentów oraz w tworzeniu dobrych warunków do rozwoju lokalnych przedsiębiorców pozwoliła na zobrazowanie sposobów realizacji zasad dobrego współrządzenia przez samorządy miejskie. Przykłady te wzbogacone o przejawy dobrych praktyk wewnątrzorganizacyjnych urzędów wskazujących na ich otwartość, efektywność, nastawienie partycypacyjne i koordynację dają bogaty obraz orientacji rynkowej badanych miast rozumianej jako kultura organizacyjna, w której główną rolę odgrywa responsywna maksymalizacja wartości dostarczanych mieszkańcom i użytkownikom. „Tematyka monografii ma duże znaczenie nie tylko dla nauk ekonomicznych, ale i dla pokrewnych, w tym nauk o urbanistyce, architekturze, planowaniu przestrzennym. Autorzy badają tworzenie relacji między marketingiem a współrządzeniem na szczeblu samorządów terytorialnych. Ujmują to w ujęciu modelowym, koncentrując się na skuteczności funkcjonowania tych relacji wobec długotrwałych tendencji, jakie występują w procesie miastotwórczym […]. Monografia jest oryginalnym dziełem i na pewno pionierskim krokiem na drodze do interpretacji skomplikowanych relacji administracji wobec współczesnych wyzwań społecznych i gospodarczych organów lokalnych w Polsce”.pl_PL
dc.description.sponsorshipMonografia powstała w ramach projektu NN115364339 „Marketing jako operacyjne rozwinięcie koncepcji governance w zarządzaniu publicznym”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectorientacja rynkowapl_PL
dc.subjectwspółrządzenie miastempl_PL
dc.subjectzarządzanie publicznepl_PL
dc.subjectoperacjonalizacjapl_PL
dc.subjectzasady dobrego współrządzeniapl_PL
dc.titleOrientacja rynkowa we współrządzeniu miastempl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[1]-[31]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationJustyna Anders-Morawska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-702-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Justyna Anders-Morawska – adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Zarządzania Publicznego i Badań nad Samorządem Lokalnym. W pracy naukowej koncentruje się na analizie procesów współrządzenia w samorządzie terytorialnym. Autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polsko i anglojęzycznych, rozdziałów w monografiach oraz raportów badawczych z zakresu zarządzania publicznego, marketingu, polityk Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości. W latach 2003–2011 ekspert, analityk i trener w projektach realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W latach 2008–2013 prowadziła wykłady gościnne o tematyce poświęconej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym na uniwersytetach w Szwecji i Finlandii. Członek European Group of Public Administration (EGPA IIAS) oraz International Research Society for Public Management (IRSPM).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Wawrzyniec Rudolf – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2001–2011 adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji WSMiP. Od 2011 r. pracuje w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W działalności naukowej interesuje się możliwością wykorzystania koncepcji marketingu relacji w organizacjach publicznych, a zwłaszcza jednostkach samorządu terytorialnego. Autor ponad 60 artykułów naukowych z zakresu marketingu terytorialnego, zarządzania publicznego i polityki regionalnej. W roku 2001 obronił doktorat pt. Promocja miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych oparty na porównaniach przypadków z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii. Stażysta na uczelniach w Wielkiej Brytanii (University of Wales), Francji (Jean Moulin Université LYON 3) i Rosji (Rosyjska Akademia Nauk). W latach 2002–2014 prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach we Francji, Hiszpanii, Norwegii, Rumunii, i Turcji. Członek European Group of Public Administration (EGPA IIAS) oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record