Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Paweł A.
dc.date.accessioned2016-01-12T18:35:46Z
dc.date.available2016-01-12T18:35:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationP. A. Nowak, Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, [w:] Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania, red. J. Przywojska, ser. „Ekonomia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 65–74.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16513
dc.descriptionKsiążka wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk zachodzących w lokalnych i regionalnych społecznościach. Jej celem jest ukazanie różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i strategii w obszarze polityki społecznej. Autorzy zaprezentowali istotne problemy społeczne i możliwe metody radzenia sobie z nimi w skali lokalnej i regionalnej.pl_PL
dc.description.abstractRozważania podjęte w rozdziale koncentrują się na zagadnieniu wykluczenia cyfrowego i narzędzi zapobiegania temu zjawisku. Szczególny nacisk został położony na analizę stanu wdrożenia obowiązującej legislacji dotyczącej Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych polityki społecznej i pomocy społecznej oraz w podmiotach administracji centralnej współodpowiedzialnych za tworzenie prawa w Polsce. Rozdział prezentuje interesujące wyniki badań prowadzonych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania”, red. J. Przywojska, ser. „Ekonomia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectICTpl_PL
dc.subjectwykluczenie cyfrowepl_PL
dc.titleSerwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[65]-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-958-2
dc.referencesEuropa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.pl_PL
dc.referencesEuropejska Agenda Cyfrowa, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF.pl_PL
dc.referencesJastrzębska A., Jastrzębska W., Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2012, Z. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, D.U. z dnia 16 maja 2012, poz. 526.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-690-1.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record