Show simple item record

dc.contributor.authorJabłoński, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-01-09T14:18:52Z
dc.date.available2016-01-09T14:18:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationA. Jabłoński, Japanese language teaching in Poland in the contemporary world of cross-cultural communication (CCC), [in:] New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects, ed. J. Młodawska-Bronowska, ser. “Economy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, p. 149–160.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-832-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16380
dc.description.abstractZarówno nauczanie języka obcego, jak proces komunikacji międzykulturowej, to zjawiska osadzone w konkretnym kontekście społecznym, stanowiące akty swoistego tłumaczenia. Należy je rozpatrywać w ramach stosowanego odniesienia do badań nad językiem. Dotyczy to przede wszystkim uwzględniania projektowanych i rzeczywistych skutków konkretnej aktywności językowej. W kontekście nauczania języka japońskiego w Polsce stosunkowo rzadko podnosi się kwestie dotyczące wzajemnych wyobrażeń o sobie Polaków i Japończyków oraz technicznej odmienności obu kodów językowych. Artykuł niniejszy, obok opisu stosunkowo oczywistych problemów, jakie może napotykać komunikacja w środowisku polsko-japońskim w perspektywie teoretycznej, dotyczy także kwestii praktyki komunikacji międzykulturowej, która wymaga opuszczenia terytorium kultury własnej i skonfrontowania z heterogeniczną interpretacją rzeczywistości. Rzeczywista komunikacja międzykulturowa nie może abstrahować od gotowości stron do zarzucenia stereotypowych przekonań na rzecz wzajemnej odmienności, na rzecz skupienia się na efektywnej i bezstronnej analizie rzeczywistych schematów komunikacyjnych i interpretacyjnych typowych dla każdego ze środowisk kulturowych. Wymóg taki dotyczy przy tym nie tylko aktów rzeczywistej komunikacji, nieuchronnie powiązanych z pewnymi zmianami w pozajęzykowej rzeczywistości. Odnosi się on także do beztroskich narracji międzykulturowych, funkcjonujących w sposób niewidoczny a destrukcyjny w otoczce zjawisk składających się na kontekst komunikacji międzykulturowej. Efektywne uczestnictwo w aktach komunikacji międzykulturowej, obok znajomości odpowiednich kodów językowych, wymaga zatem także świadomości potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na zakłócenia w procesach komunikacji. Świadomość taka, mimo że nie zapewnia automatycznego i bezwysiłkowego rozwiązania wszelkich problemów międzykulturowych, pozwala uodpornić tłumacza − często jedynego uczestnika aktów komunikacji międzykulturowej, który jest w stanie problemy takie dostrzec − na liczne zjawiska niepożądane, obecne w sposób nieunikniony w tle każdej interakcji.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe organizers of the conference wish to acknowledge the National Bank of Poland’s generous funding of this publication.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof“New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects”, ed. J. Młodawska-Bronowska, ser. “Economy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.titleJapanese language teaching in Poland in the contemporary world of cross-cultural communication (CCC)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by University of Łódź, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[149]-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationOriental Studies Department of Japanese Studies Adam Mickiewicz University in Poznań, Polandpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-949-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteAssociate professor (since 2015; since 2001: assistant professor) of Japanese linguistics at the Adam Mickiewicz University Chair of Oriental Studies, Department of Japanese Studies. His professional interests cover the topics of general and Japanese linguistics and grammar, such as information on category of person in Japanese and honorific modification (not only Japanese, including both the protocol and the procedure layer of modification). He also (both as a professional and an individual involved) remains fascinated by the intricacies of the Japanese vs. non-Japanese cross-cultural communication (including the analysis and critique of the omnipresent “careless narrations” on the Japanese language, culture and people) as well as translation/interpretation issues. Selected works: (1) “Homeostaza tekstu” (Homeostatis of a text) (2013), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 340 pp.; (2) Japoński miszmasz (The Japanese mishmash) (2015), Baranowo: Wydawnictwo Jeżeli p to q, 198 pp.pl_PL
dc.referencesBańczerowski, Jerzy, Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka (1982). Wstęp do językoznawstwa [Introduction to linguistics]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesBarthes, Roland (2004). Imperium znaków [Empire of signs], transl. Adam Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo KRpl_PL
dc.referencesBator, Joanna (2004). Japoński wachlarz [Japanese fan]. Warszawa: Twój Stylpl_PL
dc.referencesGoddard, Cliff, Anna Wierzbicka (1997). “Discourse and Culture”, [in:] Teun A. van Dijk [ed.], Discourse as Social Interaction, London: Sage Publications, pp. 231–259pl_PL
dc.referencesHymes, Dell (1974). Foundations In Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pensylvania Presspl_PL
dc.referencesJabłoński, Arkadiusz (2012). Honoryfikatywność japońska. Semiotyka a pragmatyka [Honorific modification in Japanese. Semiotics and pragmatics]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl_PL
dc.referencesJabłoński, Arkadiusz (2013). Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej [Homeostasis of a text. Translation/ interpretation and cross-cultural communication in a Polish-Japanese perspective]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczapl_PL
dc.referencesKondō Hiroshi (1981). Karuchuā shokku no shinri [The psychology of culture shock]. Ōsaka: Sōgenshapl_PL
dc.referencesSapir, Edward (1978). Kultura, język, osobowość [Culture, language and personality, selected essays], transl. Barbara Stanosz, Roman. Ziemand. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczypl_PL
dc.referencesSekiguchi, Tokimasa (2008). “Azja nie istnieje” [Asia does not exist]. Teksty Drugie, 4 (112), pp. 48–75pl_PL
dc.referencesWierzbicka, Anna (1991). “Different Culture, Different Languages, Different Speech Acts”, [in:] Cross-cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. Berlin– New York: Mouton de Gruyter, pp. 25–66pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-832-5.14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record