Repozytorium UŁ - Statystyki przepływu pracy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Statystyki przepływu pracy dla Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Statystyki przepływu pracy

Krok Wykonany
1 Krok akceptuj/odrzuć 15
2 Pula kroku akceptuj/odrzuć 15
3 Krok akceptuj/odrzuć/edytuj 15
4 Pula kroku akceptuj/odrzuć/edytuj 15
5 Krok edytuj metadane 15
6 Pula kroku edytuj metadane 7