Statystyki przepływu pracy

KrokWykonany
1Krok akceptuj/odrzuć15
2Pula kroku akceptuj/odrzuć15
3Krok akceptuj/odrzuć/edytuj15
4Pula kroku akceptuj/odrzuć/edytuj15
5Krok edytuj metadane15
6Pula kroku edytuj metadane7