Show simple item record

dc.contributor.authorRotengruber, Przemysław
dc.date.accessioned2013-04-22T07:07:31Z
dc.date.available2013-04-22T07:07:31Z
dc.date.issued2010-05-15
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1588
dc.description.abstractBusiness ethics is usually seen as set of communicates addressed to representatives of the sphere of economy. Meanwhile this attitude towards the kind of knowledge seams to be false. There are two points which justify this opinion. First of them concerns the relation between legal and ethical perspectives useful to evaluate business phenomena. Both axiological systems (in indicated background) are complementary to one another. It tends to the second argument. The relation between low and ethics makes necessary to indicate the public sphere as the place, where managers together with citizens and politicians – day by day – take part in debate about rules of social and economic correctness each of them.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherArchidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;Nr 1
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjecteconomypl_PL
dc.subjectpublic spherepl_PL
dc.titlePrawo i etyka - dwa biegunypl_PL
dc.title.alternativeLaw and Ehics - Two Opposite Poles of the Public Debate on Economic Issuespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.referencesBauman Z., Szanse etyki w świecie zglobalizowanym, Wyd. Znak, Kraków 2007.
dc.referencesBeck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2002.
dc.referencesChryssides G.D., J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
dc.referencesGeorge de R.T., Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie: Jaką rolę powinien odgrywać biznes, a jaką rząd? [w:] Etyka w biznesie, red. P.M. Minus, PWN, Warszawa 1998.
dc.referencesGeorge de R.T., Zagadnienia moralne w biznesie [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, PWN, Warszawa 1999.
dc.referencesHabermas J., Aspekty racjonalności działania [w:] Wokół teorii krytycznej Jürgena Habermasa, red. A. Szahaj, A.M. Kaniowski, Koleguim Otryckie, Warszawa 1987.
dc.referencesHabermas J., Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt/M 1968.
dc.referencesHabermas J., Faktyczność i obowiązywanie, PWN, Warszawa 1999, 2002.
dc.referencesHabermas J., Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt/M 1973.
dc.referencesHabermas J., Materializm historyczny a rozwój struktur normatywnych, „Kultura i społeczeń- stwo” 1987, nr 4.
dc.referencesHabermas J., Questions and Counterquestions [w:] Habermas and Modernity, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1985.
dc.referencesHabermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. I, PWN, Warszawa 1999.
dc.referencesHenderson V.E., Etyczna strona przedsiębiorczości [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, PWN, Warszawa 1999.
dc.referencesInglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press 1990.
dc.referencesInglehart R., Pojawienie się wartości postmaterialistycznych [w:] Socjologia, red. P. Sztompka, M. Kuci, Wyd. ZNAK, Kraków 2005.
dc.referencesJohnson P., Odzyskanie wolności, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
dc.referencesKlein N., No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
dc.referencesMandel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
dc.referencesMannheim K., Ideologia i utopia, Test, Lublin 1992.
dc.referencesNace T., Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, przeł. L. Niedzielski, Wydawnictwo MUZA S. A., Warszawa 2004.
dc.referencesPratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i S-ka, Warszawa 1998.
dc.referencesRifkin J., Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
dc.referencesRotengruber P., Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a ‘dialog’, Wyd. Humaniora, Poznań 2000.
dc.referencesRotengruber P., Perspektywy społecznego porozumienia. Pragmatyka dyskursu władzy, Wyd. UAM, Poznań 2006.
dc.referencesStone Ch.D., Where the Law Ends. The Social Control of Corporate Behavior, Harper Torchbooks, New York, Hagerstown, San Francisco, London 1975.
dc.referencesStrukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007.
dc.referencesWeber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
dc.referencesŻakowski J.J., Rifkin (wywiad), Globalny fajrant, www.kasakobiet.ngo.org.pl/teksty/globalny-fajrant.
dc.relation.volume13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record