Show simple item record

dc.contributor.authorBochan, Radosław
dc.date.accessioned2015-12-15T08:19:03Z
dc.date.available2015-12-15T08:19:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15538
dc.description.abstractThe profile of some was introduced in the present article, discordant with the right workings, chosen enterprises act on Polish oligopolic markets the which became detects thanks to supervisory workings Office of Fair Trading (UOKiK). The cartel collusions which have the place on various, Polish oligopolic markets predominate the various kind in the objective catalogue of described delicts. Illegal agreements can concern the inflated price not only, but also the different elements of marketing mix tj. the product, distribution, if the promotion. The consumer from these cases, on the wasted position stands up in every one or /and competitive enterprises which are not the participants of this agreement. That is why proper workings subjects entitled to monitors, finds and limits practician monopolistic he is the key element of the existence of the free market. Last years show that the workings of UOKiK reconcile in the businesses of the dishonest businessmen who in the discordant way with the right desire to maximalize of one’s profits more and more painfully.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;1
dc.subjectoligopolpl_PL
dc.subjectkartelpl_PL
dc.subjectzmowa cenowapl_PL
dc.subjectUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl_PL
dc.subjectJEL: D12pl_PL
dc.titleFunkcjonowanie wybranych rynków oligopolistycznych w Polsce w aspekcie działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl_PL
dc.title.alternativeFunctioning Chosen Oligopoly Markets in the Poland in the Aspect of the Workings of the Office of Fair Tradingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number[21]-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBegg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBychowska M., Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, „Glosa”, 5/2003.pl_PL
dc.referencesCeny (nie) do uzgodnienia, PAP 28.01.2010, za: http://fi nanse.wp.pl/kat,1342,title,UOKiKceny- nie-do-uzgodnienia,wid,11900686,wiadomosc.html?ticaid=1e3f2.pl_PL
dc.referencesCygan A., Z.Dach, K.Kosiec, Mikroekonomia, zachowania rynkowe, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesDach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesDz. Urz. UOKiK z 2010 r. Nr 1, poz. 1.pl_PL
dc.referenceshttp://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/xsp/.ibmmodres/ domino/OpenAttachment/dec_prez.nsf/ A87DDCB236C0161C12576880037FAF1/ Body/decyzja_ dok_7_2009.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.uokik.gov.pl/pl/o_urzedzie/informacje_ogolne/ misja_i_wizja_uokikpl_PL
dc.referencesJurczyk Z., Wybrane zagadnienia polityki konkurencji, Wyd. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJurkowska A., Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji; Od formalizmu do ekonomizacji, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKolejna zmowa na rynku budowlanym, RMF FM – newsroom, 31.12.2009.pl_PL
dc.referencesKolejne zmowy wykryte przez UOKiK, http://www.prawnik.pl/wiadomosci/wazne /127004,Kolejne-zmowy-cenowe-wykryte-przez-UOKiK.html, 2011-02-11.pl_PL
dc.referencesKrasnodębska-Tomkiel M., Decyzja Nr DOK-7/09 Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMilewski R. (red.), E.Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNiklewicz K., Kolejna zmowa cenowa rozbita. UOKiK nałożył 8 mln zł kary, wyborcza. biz, 2010-02-02.pl_PL
dc.referencesPiński A., Piński J., Komunizm kapitalistyczny, „Wprost”, 30.11.2003.pl_PL
dc.referencesSkoczny T., Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSkoczny T., Reguły konkurencji, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, WPiPG Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesUOKiK wykrył kartel producentów artykułów biurowych, www.wyborcza.biz, 29.04.2010.pl_PL
dc.referencesUOKiK wykrył kartel: Castorama, OBI, Praktiker i Leroy Merlin zapłacą kary, Rzeczpospolita, 15.10.2010.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1319).pl_PL
dc.referencesWiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie. OLYMPUS, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record