Show simple item record

dc.contributor.authorPieliński, Bartosz
dc.date.accessioned2015-12-15T07:52:07Z
dc.date.available2015-12-15T07:52:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15527
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób działania nakierowane na rozwiązywanie problemu starzejącego się społeczeństwa wpływają na politykę społeczną Japonii, Korei Południowej, Tajwanu oraz Singapuru. W tekście opisany jest proces starzenia się azjatyckich społeczeństw oraz historia rozwoju tamtejszej polityki społecznej od końca XIX wieku. W końcowej części artykułu mowa o tym, w jakim stopniu państwa Azji Wschodniej odeszły, na skutek procesu starzenia się społeczeństw, od realizacji charakterystycznego dla tego regionu konserwatywnego modelu polityki społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThe paper discusses how measures developed to solve the problem of aging societies affect social policy in Japan, South Korea, Taiwan and Singapore. The aging of Asian societies and the evolution of social policy in that region from the late 19th c. are described. The last section of the paper provides an analysis of the degree to which East Asian countries had to depart from the conservative welfare state model specific to this region of the world.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;312
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjectAzja Wschodniapl_PL
dc.subjectstarzenie się społeczeństwapl_PL
dc.subjectSocial policypl_PL
dc.subjectEast Asiapl_PL
dc.subjectaging societypl_PL
dc.titleWschodnioazjatycka polityka społeczna wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwapl_PL
dc.title.alternativeSocial policy in East Asia towards the challenges of aging societiespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[47]-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAspalter C. (2001), Conservative Welfare State Systems in East Asia, Westport.pl_PL
dc.referencesAspalter C. (2002), Democratization and Welfare State Development, Aldershot.pl_PL
dc.referencesAspalter C. (2005), The Welfare State in East Asia: An Ideal-Typical Welfare Regime, “Journal of Societal & Social Policy”, t. 4, nr 1, s. 1-20.pl_PL
dc.referencesAspalter C. (2006), The East Asian Welfare Model, “International Journal of Social Welfare”, t. 15 nr 4, s. 290-301.pl_PL
dc.referencesFukawa T. (2002), Public Health Insurance in Japan, Washington.pl_PL
dc.referencesGoodman R. (1998), The ‘Japanese-style Welfare State’ and the Delivery of Personal Social Services’, [w:] R. Goodman, W. Gordon, H. Kwon, The East Asian Welfare Model. Welfare Orientalism and the State, London, New York.pl_PL
dc.referencesGould A.(1993), Capitalism Welfare Systems: A Comparison of Japan, Britain and Sweden, London.pl_PL
dc.referencesHort S. O., Kuhnle S. (2000), The Coming of East and South-East Asian Welfare States, “Journal of European Social Policy”, t. 10, nr 2, s. 162-184.pl_PL
dc.referencesHolliday I. (2000), Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia, “Political Studies”, t. 48, nr 4, s. 706-723.pl_PL
dc.referencesHsueh J. C.-T., Wang Y.-T., Living Arrangement and the Well-being of the Elderly in Taiwan, Taipei.pl_PL
dc.referencesHuff W. G. (1994), The Economic Growth of Singapore: Trade and Development in the Twentieth Century, Cambridge.pl_PL
dc.referencesJohnson C. A. (1982), MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975, Sanford.pl_PL
dc.referencesJones C. (1993), The Pacific Challenge. Confucian Welfare States, [w:] C. Jones (red.), New Perspectiveson The Welfare State in Europe, London.pl_PL
dc.referencesKasza G. J. (2002), War and Welfare Policy in Japan, “The Journal of Asian Studies”, t. 61, nr 2, s. 417-435.pl_PL
dc.referencesKu Y. (1998), Can We Afford It? The Development of National Health Insurance in Taiwan, [w:] R. Goodman, W. Gordon, H. Kwon (red.), The East Asian Welfare Model. Welfare Orientalism and the State, London, New York.pl_PL
dc.referencesKim S. S. (2013), Pension Reform Options in Korea, Tokyo.pl_PL
dc.referencesKwon H. (1998), Democracy and the Politics of Social Welfare: a Comparative Analysis of Welfare System in East Asia, [w:] R. Goodman, W. Gordon, H. Kwon (red.), The East Asian Welfare Model. Welfare Orientalism and the State, London, New York.pl_PL
dc.referencesKwon H. (2002), The Korean Welfare State: Development and Reform Agenda, [w:] C. Aspalter (red.), Discovering the Welfare State in East Asia, Westport.pl_PL
dc.referencesKwon, H. (2005), An Overview of the Study: The Developmental Welfare State and Political Reforms in East Asia, [w:] H. Kwon, (red.), Transforming the Developmental Welfare State in East Asia, Houndmills.pl_PL
dc.referencesSeeleib-Kaiser M. (1995), The Development of Social Assistance and Unemployment Insurance in German and Japan, „Social Policy and Administration”, t. 29, nr 3, s. 269-293.pl_PL
dc.referencesShin Y., Yoo J., Kim H., Yoon J. (2013), Comparative Study of Family Policy in East Asia. Korea. China. Japan. Singapure, Seoul.pl_PL
dc.referencesSocial Security in Japan (2011), Tokyo.pl_PL
dc.referencesStatistical Yearbook of the Republic of China 2012 (2011), Taipei.pl_PL
dc.referencesTremewan Ch. (1998), Welfare and Governance: Public Housing under Singapore’s Party-state, [w:] R. Goodman, G. White, H. Kwon (red.), The East Asian Welfare Model. Welfare Orientalism and the State, London, New York.pl_PL
dc.referencesWhite G., Goodman R. (1998), Welfare Orientalism and the Search for an East Asian Welfare Model, [w:] R. Goodman, G. White, H. Kwon (red.), The East Asian Welfare Model. Welfare Orientalism and the State, London, New York.pl_PL
dc.referencesWorld Population Prospects. The 2012 Revision (2013) New York.pl_PL
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record