Show simple item record

dc.contributor.authorJakimowski, A.
dc.contributor.authorSharma, A.
dc.date.accessioned2015-12-08T12:53:43Z
dc.date.available2015-12-08T12:53:43Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0208-6204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15239
dc.descriptionTo Professor Lech Włodarski on His 80th birthday. Druk wykonano z diapozytywów dostarczonych przez autorów.pl_PL
dc.description.abstractW tej pracy podajemy krótki przegląd najnowszych wyników dotyczących równo-zbieżności w sensie Walsh'a i ich rozszerzenia do równo-sumowalności Brück’a. Pokazujemy również jak wyniki Brück’a dotyczące równo-sumowalności można również rozszerzyć do ogólnej klasy operatorów liniowych na funkcjach z A. Prosty przypadek (0,2) interpolacji jest podany jako przykład.pl_PL
dc.description.abstractWe present here a brief survey of some recent results on Walsh equiconvergence and its extension to equisummability by R. Brück. We also show how the results of Brück on equisummability can be further extended for a general class of linear operators on functions in A_R. A simple case of (0,2) interpolation is given as an example.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica;8
dc.titleReflections on Walsh equiconvergence and equisummabilitypl_PL
dc.title.alternativeRefleksje nad równo-zbieżnością i równo-sumowalnością w sensie Walsh’apl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996pl_PL
dc.page.number9-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationA. Jakimowski - Department of Mathematical Sciences University of Alberta Edmonton, Alberta T6G 2G1, Canadapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationA. Sharma - Department of Mathematics Tel-Aviv University, Israelpl_PL
dc.referencesR. Brück, Generalization of Walsh equiconvergence theorem by the application of summability methods, Mitt. Math. Setn. Gissen 195 (1990).pl_PL
dc.referencesA.S. Cavaretta Jr., A. Sharma and R.S. Varga, Interpolation in the roots of unity. A extension of a theorem of J.L. Walsh, Result. Math. 3 (1981) 155-191.pl_PL
dc.referencesE.B. Saff, A. Sharm and R.S. Varga, An extension to rational functions of a theorem of J.L. Walsh on differences of interpolation polynomials, (R.A.J.R.D.) Numerical Analysis 15 no. (4) (1981), 371-390.pl_PL
dc.referencesA. Jakimovski and A. Sharma, Walsh equiconvergence and equisummability, J. Analysis 1 (1993), 21-72.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record