Show simple item record

dc.contributor.authorSołjan, Izabela
dc.date.accessioned2013-04-03T16:57:12Z
dc.date.available2013-04-03T16:57:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSołjan I., 2011, The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland (Sanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej - na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce), Turyzm, z. 21/1-2pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1456
dc.description.abstractThis paper attempts to show that a sanctuary can alter urban space. A sanctuary is a very special place because of its religious nature and attracts both pilgrims and tourists. The spatial structure of a sanctuary is determined largely by changes in the volume and nature of pilgrim ‘traffic’. Modern pilgrimage centres are becoming more open to visitors who wish to take part in the life of a sanctuary, even if this involves non-religious activities. The sanctuary’s religious offering is supplemented with typical tourism attractions. The establishment of a sanctuary affects the development and spatial organization of a city in a variety of ways. Large sanctuaries favour the development of sanctuary service zones that cater for pilgrims. This is also true in Poland. There are, however, some large and midsize sanctuaries that have no additional facilities designed for pilgrims and this is almost always true of regional and national sanctuaries in Poland.en
dc.description.abstractCelem autorki artykułu jest ukazanie roli sanktuarium w organizacji przestrzeni miejskiej. Zwrócono uwagę zarówno na różne sposoby zagospodarowywania przestrzeni w obrębie samego sanktuarium, jak i na szersze oddziaływanie w skali miasta, zwłaszcza na rozwój infrastruktury usługowej i tworzenie stref usługowych wokół sanktuarium. Zagadnienie przeanalizowano szczegółowo na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1-2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsanktuariumpl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectpielgrzymkipl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectsanctuarypl_PL
dc.subjectcity/townpl_PL
dc.subjectpilgrimagespl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleSanktuarium jako organizator przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce)pl_PL
dc.title.alternativeThe sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Polanden
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number49-58
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorAffiliationizabela.soljan@op.pl
dc.referencesBOGUCKA M., SAMSONOWICZ H., 1986, Dzieje miast i mieszczań- stwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
dc.referencesBOZNAŃSKI M., MIAZGA D., NOWAK M., WESTRYCH M., WEŹRANOWSKA K., ZAKRZEWSKI R., 2000, Przewodnik pielgrzyma, wyd. Pascal, Bielsko-Biała.
dc.referencesDUDZIAK J. ks., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, t. 9, s. 60–74.
dc.referencesELIADE M., 1993, Traktat o historii religii, Wyd. OPUS, Łódź.
dc.referencesJACKOWSKI A., 1998, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm”, t. 8, s. 5–20.
dc.referencesJACKOWSKI A., 2005, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, wyd. Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa.
dc.referencesJACKOWSKI A., SOŁJAN I., 2008, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna, XXI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, t. 21, s. 39–56.
dc.referencesJACKOWSKI A., SOŁJAN I., 2010, Rozwój sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
dc.referencesKŁOCZOWSKI J., 1987, Od pustelni do wspólnoty: grupy zakonne w wielkich religiach świata, Czytelnik, Warszawa.
dc.referencesMały słownik religioznawczy, 1969, Z. Poniatowski (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa
dc.referencesMiasta polskie w tysiącleciu, 1965, M. Siuchniński (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.
dc.referencesMiejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, 1998, A. Jackowski (red.), Znak, Kraków
dc.referencesMITKOWSKA A., 2001, Sacrum w krajobrazie, [w:] K. Pawłowska (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, s. 227–238.
dc.referencesPARK C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religion, Routledge, Londyn.
dc.referencesRINSCHEDE G., 1995, The Pilgrimage Centre of Loreto, Italy: A Geographical Study, [w:] Pilgrimage Studies. Sacred Places. Sacred Traditions, Dubey D. P. (red.), The Society of Pilgrimage Studies Allahabad, s. 157–178.
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1983, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa.
dc.referenceswww.klasztor.tuchow.pl (15.09.2011 r.).
dc.referenceswww.trzebinia.sds.pl (15.09.2011 r.).
dc.referenceswww.sankt_bardo.opoka.net.pl (15.09.2011 r.).
dc.referenceswww.jasnagora.pl (2.10. 2011 r.).
dc.referenceswww.kalwaria.eu (15.09.2011 r.).
dc.referenceswww.filipini.gostyn.pl/sanktuarium (10.09.2011 r.).
dc.relation.volume21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska