Now showing items 1-3 of 3

  • Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy 

   Januszkiewicz, Katarzyna; Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stał się bezpośrednią przyczyną ...
  • Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych 

   Jabłoński, Marek; (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   The aim of the paper is presenting talented employees in the light of classical approach. Article shows that classics’ were considering the importance of talent employees on working and ...
  • Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji 

   Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   The aim of the paper is showing the role of mediation in terms of managing people within modern organization. Firstly, there has been produced communication as the determinant of rationality of decision and undertakings. ...