Now showing items 1-1 of 1

    • TEORIA IMPERIUM JAKO TEORIA (ANTY)GLOBALIZACJI 

      Abramowicz, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
      Artykuł dotyczy teorii imperium, a także teorii systemu światowego, uznawanej przez teoretyków myśli społecznej za dogodną „bazę” intelektualną do formułowanych współcześnie różnorodnych teorii globalizacji. Autor artykułu ...