Now showing items 1-1 of 1

    • Sociolekt Studentov gymnâzia w Banskej Bystric 

      Odalos, Pavol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
      W artykule zostały przedstawione wyniki badań słownictwa uczniów Liceum Ogólnokształcącego z ul. Kollâra w Bańskiej Bystrzycy. 1. Analizie słowotwórczo-semantycznej poddano 273 środowiskowe wyrazy (slangowe i profesjonalne), ...