Now showing items 1-1 of 1

    • Łódź: sposób zarządzania miastem. Spojrzenie brytyjskie 

      Young, Craig; Kaczmarek, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
      Niniejszy artykuł jest analizą systemu zarządzania miastem po reform ach politycznych i gospodarczych 1989 r. na przykładzie Łodzi. Autorzy komentują przydatność dla Łodzi zaprezentowanych punktów widzenia. Głównym celem ...